Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1021 preken gevonden
De tuinen van de Koning
John T.L. Maasbach
|
00:51:09
John T.L. Maasbach spreekt over verschillende tuinen in de Bijbel. De plaatsen waar de Here gekomen is, waar Hij is en waar Hij wil zijn om ons te ontmoeten. Kom en ontmoet Hem in Zijn tuin, je bent vrij om te komen in die tuin omdat je een kind van God bent.
hof van Eden gethsemane zonden schuld gemeente hart rust tuin
De spoedige wederkomst van Christus [3/3]
David Maasbach
|
00:47:13
Door de tekenen van de tijd van vandaag zie je dat het allemaal mogelijk is waar de Bijbel over spreekt en dat er al dingen in vervulling gaan. Het is later dan je denkt. Maar voordat Jezus terugkomt, moeten er nog twee dingen gebeuren… Is er nog hoop voor de mens? De Bijbel vertelt ons: “JA!” Heb jij Jezus al toegelaten in je hart?
eindtijd wederkomst antichrist verdrukking merkteken hoop
De spoedige wederkomst van Christus [2/3]
David Maasbach
|
00:37:02
Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt en waar je ook vandaan komt, Jezus zegt: “Zorg dat je gereed ben als Ik plotseling zal terugkomen.” Ben je op dit moment gereed om alles op aarde achter te laten, en met Jezus mee te gaan als Hij zo plotseling terugkomt?
eindtijd terugkomst hoop dood vergeving redding gospel bekering
De spoedige wederkomst van Christus [1/3]
David Maasbach
|
00:39:31
Wanneer komt Jezus Christus terug? De tijd komt steeds dichterbij dat God Zijn kinderen komt halen. God wacht met het vervullen van Zijn belofte om terug te komen, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Laten wij zoveel mogelijk mensen vertellen over het goede nieuws van Jezus Christus, tótdat Hij terugkomt!
wederkomst eindtijd terugkomst bekering redding gospel
Openbaring 22
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:31:37
Jezus zegt: “Ik kom spoedig”. Iedereen die Hem heeft aangenomen, staat in het boek van het Lam geschreven en zullen voor eeuwig bij Hem zijn. Het gaat elke keer om een keuze, en God is de mens genadig tot het einde toe. Maar er zal een tijd komen dat het niet meer kan. Maak je vandaag klaar, om die keuze te maken en Jezus aan te nemen als jouw Redder, om voor eeuwig bij Hem te zijn.
openbaring eindtijd redding bekering
Openbaring 21
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:31:48
Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, kwam uit de hemel, bij God vandaan. Alleen de mensen die in het levensboek van het Lam staan, mogen de stad binnengaan.
eindtijd openbaring jeruzalem dood
Openbaring 20
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:30:42
De beest en de valse profeet zijn er niet meer. Dan wordt de duivel voor duizend jaar geboeid en kan hij de volken niet misleiden. Na die duizend jaar wordt hij losgelaten en zal hij Gog en Magog misleiden en aanzetten tot de oorlog. Ook hij werd in het brandende zwavelmeer gegooid. Het levensboek wordt opengedaan en alle doden worden op grond van hun daden geoordeeld.
beest eindtijd openbaring oordeel duivel levensboek
Openbaring 19
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:30:28
Dan breekt de tijd aan dat het kwaad vernietigd wordt en de tijd van het Bruiloftsmaal komt. Het herstel begint en de start van de harmonie van God en de mens.
eindtijd openbaring bruiloftsmaal redding gerechtigheid
Openbaring 18
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:37:23
Dan ziet Johannes een andere engel uit de hemel komen, de engel kondigt aan dat de grote stad Babylon is gevallen. Dan voltrekt God, binnen een uur, het vonnis over de stad. God straft de stad voor wat die de gelovigen van God heeft aangedaan.
openbaring eindtijd babylon vonnis oordeel
Openbaring 17
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:41:02
Een van de zeven engelen neemt Johannes mee en laat hem een vrouw zien die zit op een rood beest. De engel legt hem uit wat de betekenis van het beest is, en de vrouw die er op zit.
openbaring eindtijd beest macht