Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1166 preken gevonden
De liefde van Christus voor Zijn bruid [1/2]
John T.L. Maasbach
|
00:26:53
De liefde van Jezus is niet te omschrijven. Het is een unieke liefde die voorbij gaat aan onze gedachten. Hij heeft zo’n liefde voor ons dat Hij zichzelf voor ons heeft opgeofferd.
Jezus liefde echtgenoot speciaal huwelijk bruid bruidegom offer hart
Van probleem naar passie
John-Henry Maasbach
|
00:33:49
God bewees Zijn liefde doordat Hij Zijn Zoon gaf Die stierf voor ons. Gods liefde voor de mens wordt niet bepaald door wat we doen of wie we zijn. God houdt van ieder mens. God wil dat ook wij mensen gaan liefhebben, Hij wil ons probleem met mensen veranderen naar passie voor mensen. We hebben Zijn hart en Zijn liefde hiervoor nodig en Hij wil dat vandaag aan jou geven.
probleem passie liefde redding gospel
17 Bijbelteksten tegen vrees
John T.L. Maasbach
|
00:34:35
Ben je bang? Ben je bevreesd? Deze 17 Bijbelteksten zullen je helpen om niet bang te zijn, maar om je ogen te richten op de Heer.
Bijbelteksten vrees angst bang ogen Heer vrede rust zegen
De boodschap van het kruis [3/3]
John T.L. Maasbach
|
00:38:30
De boodschap van het kruis is een boodschap van overwinning. De overwinning is ons gegeven door Jezus dood en opstanding. Door Zijn opstanding hebben wij de bevestiging dat de dood niet het einde is.
: boodschap kruis dood opstanding leven sleutels hiernamaals bloed Petrus Paulus Johannes
De boodschap van het kruis [2/3]
John T.L. Maasbach
|
00:46:21
De boodschap van het kruis is een boodschap van liefde. Jezus stierf voor jou en door Zijn dood ben je vergeven. Wil je de boodschap van het kruis beter begrijpen, bestudeer dan de typebeelden in het Oude Testament.
Paulus boodschap wet kruis hout zonde vergeving gestorven opgestaan vrij geheimenis openbaring typebeeld Mozes
De boodschap van het kruis [1/3]
John T.L. Maasbach
|
00:35:14
Door de verschillende inzichten in de Bijbel kunnen wij de boodschap van het kruis beter begrijpen. Deze boodschap draait om Jezus Christus. Hij nam al onze schuld en door Hem zijn wij verzoend met de Vader.
boodschap kruis Jezus vreemdeling Petrus Paulus Johannes Andrew Murray gekocht betaald toegewijd identiteit
Israël is in oorlog - Armageddon
David Maasbach
|
00:42:25
De wens om Israël te vernietigen staat niet op zichzelf. De haat tegen de Joden is niets nieuws. Deze haat zit diepgeworteld in de gevallen engel Lucifer. Deze haat is het ultieme kwaad wat satan over de wereld heeft uitgestort, en deze haat zit ook diepgeworteld in de islam. Maar God zal aan al het kwaad een einde maken.
Israël vrede oorlog Armageddon Palestina Gaza Hamas eindtijd redding haat
Er is iemand die jou ziet
Serie: Handel naar je woorden
John-Henry Maasbach
|
00:28:28
Misschien denk je vandaag: ‘Ik weet niet of ik morgen nog wel aankan.’ Waar je ook doorheen gaat vandaag, het boek Petrus in de Bijbel biedt jou en mij hoop en biedt ons praktische instructies om Jezus te volgen. Word vandaag bemoedigd door deze boodschap waarin God spreekt door Zijn Woord om jou weer hoop te geven, zodat we zijn standvastige liefde ontvangen die ons geloof geeft voor morgen.
onrust angst hoop troost bemoediging nederigheid trots
Ga, ga, ga!
John T.L. Maasbach
|
01:01:45
“Wij maken de opdracht van Jezus vaak onnodig moeilijk. We vergeten dat Hij ons roept om het Evangelie te proclameren. Niets meer en niets minder. Het is nooit meer relevant geweest dan nu. Het Evangelie moet gehoord worden.” Zie niet op de tegenstand. Kijk naar de doorbraak en de oogst van zielen en de zegen die de Here zal brengen. Wij zijn allemaal geroepen om te gaan en de Here zegt ook tegen jou vandaag: ‘Ga.’ Het Koninkrijk is geroepen om de wereld rond te gaan en het licht te zijn zodat iedereen gered kan worden voor de eeuwigheid.
evangelie roeping gospel getuigen evangeliseren hoop eeuwigheid
De beuk erin – We are on a mission
David Maasbach
|
00:32:15
Naarmate het einde nadert, verruwt de strijd in de hemelse gewesten. De duivel is buiten zichzelf van woede, en hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. Die geest wordt gemener, brutaler, feller en vuiler. Het wordt tijd dat wij onze stand innemen om te staan voor Gods normen en waarden. Wij moeten vandaag de beuk erin gooien, en niet meegaan in het spel van de boze. We are on a mission!
evangelie gospel beuk erin stand innemen strijd standvastig