Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

726 preken gevonden
Gebed en voorbede
David Maasbach
|
00:25:19
We lezen in de Bijbel over Daniël die bad voor de toekomst van het volk maar zijn gebed leek onbeantwoord. Tot er een engel kwam die hem vertelde dat zijn gebed vanaf het moment dat Daniël het bad, gehoord werd in de hemel, maar de engel werd 21 dagen lang tegengehouden. Laat deze boodschap u bemoedigen om vastberaden door te gaan voor hetgeen waar u voor bidt, want de doorbraak en de overwinning zál komen!
bolwerk bidden gebed vergeving zonde strijd voorbede
Gods heerlijkheid
David Maasbach
|
00:50:44
De heerlijkheid van God is iets wat wij als mensen niet kunnen omschrijven of bevatten. Maar Gods heerlijkheid wil een ieder van ons vervullen met de Heilige Geest. De Bijbel vertelt in het boek van Exodus dat steeds toen Mozes met God gesproken had, zijn gezicht straalde toen hij de berg afdaalde. Wanneer wij vervuld zijn met Gods Heilige Geest, reflecteren ook wij dit naar onze omgeving.
heerlijkheid Mozes reinheid heilig heiligheid verbond Heilige Geest
Gods geduld
David Maasbach
|
00:48:56
God is zeer geduldig. Elke keer als wij beseffen dat we fout zijn geweest en God om vergeving vragen is God genadig en geduldig om te vergeven. Maar God heeft ook grenzen. Wat gebeurd er als je eenmaal die grens over bent gegaan?
geduld mozes opstandigheid koppigheid gehoorzaamheid genade vergeving
Gods verbond
David Maasbach
|
00:35:33
Al ver terug in de geschiedenis sloot men regelmatig een verbond met elkaar. Ook God maakte een verbond met de mens zoals wij kunnen lezen in het Oude en het Nieuwe Testament. Jezus verving het oude verbond met het nieuwe verbond waardoor wij nu het heilig avondmaal vieren.
verbond belofte bloedverbond Abraham regels oprechtheid zegen heilig avondmaal eed
Vraag in Mijn Naam
Johan Maasbach
|
00:42:28
Hebben wij geleerd wat de kracht van het Woord, het gebed en de Heilige Geest is? Als je blij, gelukkig, vrij, gezond en overvloedig wilt leven heb je Jezus nodig. Er staat in de Bijbel dat wanneer wij iets begeren in Zijn Naam, zal Hij het doen. Om dit te ontvangen hebben wij vijf dingen nodig.
gebed naam bidden Heilige Geest kracht gehoorzaamheid ontvangen pleiten woord
Gods Woord
David Maasbach
|
00:40:19
De Bijbel is het Woord van God. God en Zijn Woord zijn Één. Alles bestaat, en is ontstaan door het Woord. Gods Woord is hetzelfde en verandert niet.
woord bijbel leven schepping
Anna: biddend vertrouwt zij op Gods Woord [3/3]
John T.L. Maasbach
|
00:30:18
In Lucas 2 lezen we niet veel over Anna, maar toch kunnen we veel van haar leren. Anna was jong getrouwd en haar man stierf al na 7 jaar. Nadat haar man was gestorven, wijdde zij zich volledig toe aan de Heer. Wat doe jij met de tijd die je hebt? Zou het niet een verschil maken in je leven als je een groter gedeelte van je tijd aan de Heer zou geven? Hoeveel meer winst zou dit je niet geven?
Anna tijd toewijding geven olie overgave Jezus
Simeon: hij hield redding vast [2/3]
John T.L. Maasbach
|
00:18:23
Simeon was een man die vol was van de Heilige Geest. In Lucas 2 lezen wij hoe hij net als de herders en Maria, Jezus omarmde. Ook jij kunt Jezus omarmen. Als je Jezus omarmt, dan omarm je ook Zijn plan voor jouw leven.
Simeon Heilige Geest omarmen Jezus plan wil blijdschap leven openbaring verwachten
De Herders: zij namen Gods Woord met blijdschap aan [1/3]
John T.L. Maasbach
|
00:16:32
God kan onverwacht verschijnen en iets openbaren aan eenvoudige mensen. Zo was het ook met de herders. Het moet fantastisch geweest zijn voor de herders om het beste nieuws ooit te horen. Hun harten omarmden het nieuws en toen zij het nieuws hoorden, kwamen ze meteen in actie en gingen op zoek. Velen horen het goede nieuws, maar hoe velen omarmen dit goede nieuws en komen in actie?
herders openbaren verwachting verlangen nieuws hart eenvoudig Jezus geboorte
Gods liefde
David Maasbach
|
00:35:30
God is liefde en Hij heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is. Hoe heeft Hij dat laten zien? Door Jezus naar de wereld te sturen. Door ongehoorzaamheid werd de perfecte verhouding die tussen God en de mens was, verbroken. Maar Jezus nam de straf van de zonde op Zich waardoor er weer verzoening kwam tussen God en de mens, en waardoor we nieuw leven ontvangen.
liefde genade zonde vergeving oordeel straf scheiding verzoening nieuwe start nieuw leven kerst