Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1034 preken gevonden
Openbaring 19
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:30:28
Dan breekt de tijd aan dat het kwaad vernietigd wordt en de tijd van het Bruiloftsmaal komt. Het herstel begint en de start van de harmonie van God en de mens.
eindtijd openbaring bruiloftsmaal redding gerechtigheid
Openbaring 18
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:37:23
Dan ziet Johannes een andere engel uit de hemel komen, de engel kondigt aan dat de grote stad Babylon is gevallen. Dan voltrekt God, binnen een uur, het vonnis over de stad. God straft de stad voor wat die de gelovigen van God heeft aangedaan.
openbaring eindtijd babylon vonnis oordeel
Openbaring 17
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:41:02
Een van de zeven engelen neemt Johannes mee en laat hem een vrouw zien die zit op een rood beest. De engel legt hem uit wat de betekenis van het beest is, en de vrouw die er op zit.
openbaring eindtijd beest macht
Openbaring 15 + 16
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:38:18
De toorn en de gramschap zal over de wereld komen. Johannes ziet een teken in de hemel: zeven engelen met de zeven laatste rampen, na die rampen zal Gods toorn voorbij zijn. Een stem uit de tempel geeft de zeven engelen het bevel om de schalen met Gods toorn uit te gieten over de aarde. Nog steeds geeft God in al Zijn genade de mensen de kans om zich te bekeren.
eindtijd openbaring oordeel schalen
Openbaring 14
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:37:52
Johannes ziet het Lam op de berg Sion staan, en 144.000 mensen waren bij Hem, zij zongen een nieuw lied voor de troon van het Lam. De tijd was gekomen dat Hij recht zal spreken.
eindtijd wederkomst gemeente lam oordeel
Openbaring 13
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:32:31
Dit hoofdstuk loopt in lijn met het visioen dat Daniël kreeg in Daniël hoofdstuk 7. Johannes zag het beest uit de zee opkomen en het beest uit de aarde. De hele wereld vereert het beest, behalve de mensen die vermeld worden in het boek van het Lam. Laten zij, die bij God horen, standvastig blijven en hun geloof bewaren. Het tweede beest kon wonderen doen en had iedereen in zijn macht, en zij moesten allemaal een merkteken hebben.
eindtijd wederkomst gemeente merkteken beest macht
Openbaring 12
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:41:16
Johannes ziet indrukwekkende tekenen verschijnen in de hemel: een vrouw in barensnood en een grote, rode draak. De draak probeert het kind te verslinden maar het lukt hem niet, in zijn woede richt hij zijn boosheid op de gemeente. Maar Christus overwint, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft.
eindtijd draak openbaring gemeente wederkomst
Openbaring 11
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:33:17
God stuurt twee getuigen die zouden zeggen wat God wil dat ze zouden zeggen. Nadat zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest opstijgen en hen vermoorden. Maar na 3,5 dag voer er een levensgeest uit God in hen en stonden ze weer op… De tweede wee is voorbij, maar de derde komt er direct achteraan.
eindtijd openbaring Jezus komt terug bekering wederkomst
Geloof om voorwaarts te gaan
John-Henry Maasbach
|
00:27:13
Geloof stelt ons in staat om voorwaarts te gaan. Het maakt niet uit wat je situatie is: Kom naar Jezus met datgene wat Hem het meest nodig heeft. Zelfs al schaam je je ervoor; Jezus zal jou helpen! Wanneer je Jezus ontmoet, ziet Hij altijd herstel, genezing en bevrijding in jouw toekomst! God ziet alle mogelijkheden waar Hij jou naartoe wil brengen.
voorwaarts verleden herstel schaamte hoop bitterheid boosheid genezing
Gods bewarende genade
John T.L. Maasbach
|
00:10:54
Ben je boos of teleurgesteld, pijn gedaan of gekwetst? Neem het recht dan niet in eigen handen, maar laat je ompraten door de woorden en door de herinnering wat God je beloofd heeft. Geef het over in de handen van de Here en Hij zal voor je zorgen en je rechtvaardigen.
genade nabal abigail david rechtvaardiging teleurstelling loslaten