Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1166 preken gevonden
Bij de les blijven - geen evolutie maar schepping
David Maasbach
|
00:35:15
God zal de belofte die Hij heeft gegeven, altijd nakomen. Soms willen wij proberen de dingen tot stand te brengen op onze eigen manier om het toch voor elkaar te krijgen, maar dat gaat vroeg of laat fout. God weet precies wat Hij doet en Zijn Woord zal in vervulling gaan, het gaat zoals God wil dat het gaat.
Abraham Sara belofte wachten vertrouwen
Bij de les blijven – geen evolutie maar schepping
David Maasbach
|
00:31:26
God was er al in het allereerste begin. Hij heeft geen begin en geen eind. Dit kunnen wij als mensen niet begrijpen en moeten we in geloof aannemen. We leven nu in een wereld waar de evolutieleer overal is. Dit is een leugen die tegen de waarheid van Gods Woord ingaat.
evolutie schepping big bang evolutieleer Bijbel waarheid
Een dringend gebed
Johan Maasbach
|
00:47:22
We leven in een tijd dat het niet lang meer duurt totdat Jezus terugkomt. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om sterk en standvastig te blijven. Ben jij bewust van de belangrijkheid van de kracht van de Heilige Geest?
gebed bidden hannah Heilige Geest kracht
De tuinen van de Koning
John T.L. Maasbach
|
00:31:18
John T.L. Maasbach spreekt over diverse tuinen in de Bijbel. De tuinen waar de Bijbel over spreekt, zijn ontmoetingsplaatsen met God. Dit zijn plekken waar de Heer is verschenen, aanwezig is, en wil zijn om ons te ontmoeten. Kom en ontmoet Hem in Zijn tuin; je bent welkom om te komen omdat je een kind van God bent.
schepping zonde hof van Eden tuin gethsemane hart kerk gemeente
De gouden sleutel van gebed
Jeconia Maasbach
|
00:30:31
De Here zegt in Zijn Woord tegen ons: ‘Roep tot Mij.’ Het is belangrijk dat wij als Gods kinderen dit bevel aannemen, om naar Hem te roepen in ons gebed. Hij zal je antwoorden. God reageert op jouw geloof.
gebed bidden sleutel roepen bemoediging
Grijpen waarvoor Christus ons gegrepen heeft
John T.L. Maasbach
|
00:34:35
Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen dat hij wil grijpen waarvoor Jezus Christus hem gegrepen heeft. Ook wij moeten grijpen waarvoor Christus ons gegrepen heeft. Wat wil Jezus Christus voor ons?
bekering redding getuigen paulus
Drie moeilijkheden en drie antwoorden
John T.L. Maasbach
|
00:37:51
Voor elk probleem is er bij de Here een antwoord, een doorbraak, een wonder. God heeft een plan voor jouw leven. Luister naar deze bemoedigende boodschap waarin John T.L. Maasbach de diepere boodschap deelt achter deze drie moeilijkheden en drie antwoorden.
problemen moeilijkheden bekering beloften Heilige Geest bevrijding verlossing
Overwinning door gebed
Johan Maasbach
|
00:47:07
Bidden is een grote kracht. Bidden was ook de kracht in het leven van Jezus. Soms zijn er moeilijkheden en problemen, maar door de kracht van het gebed zal je overwinnen. Door gebed leren we de stem van God te verstaan, zodat Hij je kan leiden door Zijn Heilige Geest. Wat is het geheim van bidden?
gebed bidden zorgen problemen opmerkzaamheid overwinning
Rusland, Israël en de Derde Wereldoorlog
David Maasbach
|
00:47:27
We staan op de rand van een Derde Wereldoorlog. De Bijbel vertelt dat uiteindelijk alle landen zullen optrekken tegen Israël. Maar de grote ‘Ik Ben’ zal de Verdediger zijn van Israël en de Joden. Uiteindelijk zal de grote dag komen dat Jezus terugkomt om alle gelovigen op te halen. Ben jij klaar voor deze dag?
oorlog rusland israel eindtijd gog magog Jezus komt terug opname
Gemaakt door en voor God
John T.L. Maasbach
|
00:36:52
Wij zijn door en voor de Here gemaakt. Hij heeft een plan voor ons allemaal. Alleen de Pottenbakker weet wat voor doel Hij heeft met de klei in Zijn handen. Zoals een pottenbakker de klei vormt tot een bruikbaar instrument, vormt de Here Zijn geroepenen ook. Maar voordat de Here een vat kan gebruiken, moeten er eerst een paar dingen gebeuren…
pottenbakker hoop herstel klei vat herstel roeping doel duisternis wachten