Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

746 preken gevonden
Ook u kunt Gods heerlijkheid zien
John T.L. Maasbach
|
00:41:03
God liet zijn goedheid aan Mozes voorbijgaan. Verlangt u net als Mozes om Gods glorie en heerlijkheid te zien? Ook u kunt het zien in uw leven. Zijn heerlijkheid is te zien in de genade.
heerlijkheid goedheid Mozes genade zegen belofte kruis rots bron
Jezus, Bron van alle leven
David Maasbach
|
00:29:42
De Bijbel zegt dat iedereen zal sterven, maar het belangrijkste is: ben je behouden? Jezus heeft je het eeuwige leven belooft als je in Hem gelooft. Je zal dan niet sterven tot in de eeuwigheid maar met Hem leven want Hij ís het leven.
nain weduwe medelijden bewogenheid compassie leven dood redding eeuwig leven
Het verhaal van de hemelvaart van Jezus
David Maasbach
|
00:03:04
Luister naar het verhaal dat we kennen als de Hemelvaart van Jezus. Verteld door David Maasbach vanuit het boek van Handelingen in de Blessing Bijbel.
Hemelvaart audiobijbel
Waarom zou je je hart helemaal aan God geven?
Simon van Dalen
|
00:41:10
Je hart aan God geven is een vorm van overgave. Het Woord van God kan namelijk pas volledig tot bloei komen als je hele hart ermee vervult is. Is je hele hart van God? Heb je je hart werkelijk aan God gegeven? Luister deze bemoedigende boodschap!
hart overgave vervullen Woord David Daniel omarmen bestaan
Jezus in je huis!
John T.L. Maasbach
|
00:44:47
Waar Jezus is, daar is leven en kracht. Als Jezus in jouw huis komt, dan kan het niet anders dan dat je huis verandert. Jezus wil vandaag een opstandingswonder doen in jouw huis!
Jezus huis wonder leven kracht onderwijs onderscheiding opstandingswonder
Verwacht een wonder!
David Maasbach
|
00:42:21
De Bijbel zegt in het boek van Mattheüs: “Bidt, en u zult ontvangen.” Dit is een belofte die God gegeven heeft, en schept verwachting. God is niet veranderd en doet vandaag nog steeds wonderen! Daar waar geen verwachting of geloof is, kan God geen wonderen doen. Als je bent begonnen met bidden, stop dan niet met verwachten. Blijf vandaag een wonder van God verwachten!
wonderen bidden ontvangen belofte verwachting gebed
Genezing in het licht van de Bijbel
David Maasbach
|
00:38:36
Heb je weleens het gevoel dat je bidt, maar dat het lijkt of je gebed onbeantwoord blijft? God hoort je geroep! Maar het is de zonde die ons gescheiden houdt. Jezus kwam voor jou om je te genezen, te bevrijden, en te redden!
Gehoorzaamheid ongehoorzaamheid luisteren zonde genezing ziekte identiteit
Jezus Christus, de Onveranderlijke Veranderaar
David Maasbach
|
00:38:48
De Bijbel zegt dat God niet is verandert, God niet gaat veranderen, en dat God nooit zál veranderen. God is vóór jou en wil altijd jouw situatie veranderen zodat het beter met je gaat. Omdat God altijd alles wil veranderen zodat het goed met je gaat, maar Zélf onveranderlijk is, is Hij de onveranderlijke Veranderaar!
veranderen genade vergeving berouw water in wijn wonderen kana wijn water gehoorzaamheid
Gods gerechtigheid
David Maasbach
|
00:41:22
De Bijbel zegt dat Gods Koninkrijk gefundeerd is op gerechtigheid. Gods rechtvaardigheid eist gerechtigheid. Er moet een prijs betaald worden voor gerechtigheid, en die prijs is door Jezus Christus betaald aan het kruis waardoor wij nu in vrede kunnen leven met God.
gerechtigheid rechtvaardigheid onrecht fundament ongerechtigheid zonde overwinning vergeving
Ik heb Hem gezien
David Maasbach
|
00:28:24
Maria, Salomé en Maria Magdalena ging naar het graf waar Jezus in gelegd was. Eenmaal aangekomen zien ze dat de steen is weggerold. Verschillenden hebben Jezus gezien na Zijn opstanding. Maar Jezus zegt: “Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.”
maria opstanding graf discipelen thomas twijfel pasen