Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1021 preken gevonden
Openbaring 15 + 16
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:38:18
De toorn en de gramschap zal over de wereld komen. Johannes ziet een teken in de hemel: zeven engelen met de zeven laatste rampen, na die rampen zal Gods toorn voorbij zijn. Een stem uit de tempel geeft de zeven engelen het bevel om de schalen met Gods toorn uit te gieten over de aarde. Nog steeds geeft God in al Zijn genade de mensen de kans om zich te bekeren.
eindtijd openbaring oordeel schalen
Openbaring 14
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:37:52
Johannes ziet het Lam op de berg Sion staan, en 144.000 mensen waren bij Hem, zij zongen een nieuw lied voor de troon van het Lam. De tijd was gekomen dat Hij recht zal spreken.
eindtijd wederkomst gemeente lam oordeel
Openbaring 13
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:32:31
Dit hoofdstuk loopt in lijn met het visioen dat Daniël kreeg in Daniël hoofdstuk 7. Johannes zag het beest uit de zee opkomen en het beest uit de aarde. De hele wereld vereert het beest, behalve de mensen die vermeld worden in het boek van het Lam. Laten zij, die bij God horen, standvastig blijven en hun geloof bewaren. Het tweede beest kon wonderen doen en had iedereen in zijn macht, en zij moesten allemaal een merkteken hebben.
eindtijd wederkomst gemeente merkteken beest macht
Openbaring 12
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:41:16
Johannes ziet indrukwekkende tekenen verschijnen in de hemel: een vrouw in barensnood en een grote, rode draak. De draak probeert het kind te verslinden maar het lukt hem niet, in zijn woede richt hij zijn boosheid op de gemeente. Maar Christus overwint, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft.
eindtijd draak openbaring gemeente wederkomst
Openbaring 11
Serie: Openbaring
David Maasbach
|
00:33:17
God stuurt twee getuigen die zouden zeggen wat God wil dat ze zouden zeggen. Nadat zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest opstijgen en hen vermoorden. Maar na 3,5 dag voer er een levensgeest uit God in hen en stonden ze weer op… De tweede wee is voorbij, maar de derde komt er direct achteraan.
eindtijd openbaring Jezus komt terug bekering wederkomst
Geloof om voorwaarts te gaan
John-Henry Maasbach
|
00:27:13
Geloof stelt ons in staat om voorwaarts te gaan. Het maakt niet uit wat je situatie is: Kom naar Jezus met datgene wat Hem het meest nodig heeft. Zelfs al schaam je je ervoor; Jezus zal jou helpen! Wanneer je Jezus ontmoet, ziet Hij altijd herstel, genezing en bevrijding in jouw toekomst! God ziet alle mogelijkheden waar Hij jou naartoe wil brengen.
voorwaarts verleden herstel schaamte hoop bitterheid boosheid genezing
Gods bewarende genade
John T.L. Maasbach
|
00:10:54
Ben je boos of teleurgesteld, pijn gedaan of gekwetst? Neem het recht dan niet in eigen handen, maar laat je ompraten door de woorden en door de herinnering wat God je beloofd heeft. Geef het over in de handen van de Here en Hij zal voor je zorgen en je rechtvaardigen.
genade nabal abigail david rechtvaardiging teleurstelling loslaten
Ontmoet Mij in de bres
David Maasbach
|
00:27:33
Er zit kracht in het gebed en voorbidden. Een Newgen’er is niet bang om vrijmoedig en met volle overtuiging, onbeschaamd, uit liefde gedreven in de bres te springen. De Heilige Geest leert ons hoe wij moeten bidden. Het is de Heilige Geest die het echte, ware gebed in ons hart legt, dat altijd verhoord zal worden.
gebed bidden bres voorbidden voorbidders wonder
Tekenen van de eindtijd
David Maasbach
|
00:47:08
In de tijd waar wij vandaag in leven is het belangrijk om te begrijpen wat er gaande is in de wereld, wat er gebeurt en wat er nog moet gebeuren. God houdt van jou en Hij schiep jou om voor eeuwig met Hem te zijn. Wat er ook gaande is; wees niet bang! Houdt je oog op Hem, want Hij is bij jou!
eindtijd tekenen israel waarheid godsdienst religie openbaring wederkomst bekering
Verwacht dat 2021 jouw lentejaar is met overweldigende zegeningen van God!
David Maasbach
|
00:35:04
Dit is het seizoen van Gods beloften en Gods zegeningen! Als de boze jouw focus kan vasthouden op je oude natuur, dan mis je alle zegeningen die de Here jou dit jaar wil geven. Laat het achter je, en strek je uit naar wat voor je is! Maar wat is nu de sleutel tot Gods overwinning en zegeningen in mijn leven?
zegen overwinning hoop tegenstand verleden gedachten strijd