Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

947 preken gevonden
Psalm 8
David Maasbach
|
00:01:52
“En U hebt hem [de mens] een plaats vlak onder Uzelf gegeven, U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer.” Hij die de hemel en de aarde, de maan en de sterren een plaats gegeven heeft, heeft ook jou gemaakt en een plaats onder Hemzelf gegeven. De almachtige God heeft jou lief en daarom kunnen wij Hem prijzen! Luister naar Psalm 8 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen schepping
Psalm 7
David Maasbach
|
00:03:34
“…U, de rechtvaardige God, bent de Enige die alles doorziet in elk mensenhart.” Voelt het alsof je oneerlijk behandeld wordt? Wees dan gerust want God is de Rechter, en Hij is Here, de Allerhoogste. God kent elk hart, Hij beoordeelt motieven en gedachten. Hij zegent allen die Hem oprecht liefhebben. Luister naar Psalm 7 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen rechtvaardig eerlijkheid verdrukking oneerlijk
Psalm 6
David Maasbach
|
00:01:36
“Kom, Here, red mijn ziel, red mij door Uw goedheid.” Als je in de benauwdheid zit, en je ziet geen uitweg meer, weet dan dat God jou ziet. Hij ziet je tranen, Hij hoort je smeken en Hij zal jouw gebeden beantwoorden. Luister naar Psalm 6 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen nood verdriet redding
Psalm 5
David Maasbach
|
00:03:00
“God, U bent mijn Koning en ik richt mij tot U.” Richt je tot de Koning der Koningen. Iedereen die zijn vertrouwen op Hem stelt, zal niet teleurgesteld worden. Hij beschermt jou met Zijn schild van liefde. Luister naar Psalm 5 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen hoop bescherming
Psalm 4
David Maasbach
|
00:02:13
“…de Here heeft mij voor Zichzelf bestemd, daarom zal Hij naar mij luisteren en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.” God kent jouw nood, en Hij hoort jouw roepstem. Geef niet op en zie op de beloftes van Zijn Woord! Luister naar Psalm 4 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen hoop
Psalm 3
David Maasbach
|
00:01:49
“…U bent mijn beschermende schild en U houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop!” We kunnen hoop putten uit het Woord van God in onze moeilijkste situaties. Hij is jouw Schild en jouw Beschermer! Luister naar Psalm 3 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
rust vrede slapen slapeloosheid zorgen hoop bescherming psalmen
Psalm 2
David Maasbach
|
00:02:21
“Zij die hun vertrouwen op Hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen!” David Maasbach leest het tweede hoofdstuk van de Psalmen voor uit The Blessing Bijbel. De Psalmen inspireren, bemoedigen en geven ons nog steeds hoop vandaag.
rust vrede slapen slapeloosheid zorgen psalmen
Psalm 1
David Maasbach
|
00:01:37
"...de Here leidt de wegen van Zijn volgelingen." De Psalmen hebben mensen altijd getroost, bemoedigd, gesterkt en hoop gegeven in de meest moeilijke situaties. We kunnen veel kracht putten uit de Psalmen. Luister naar Psalm 1 verteld door David Maasbach uit The Blessing Bijbel.
rust vrede slapen slapeloosheid zorgen leiding psalmen
Gespaard worden is niet vanzelfsprekend
David Maasbach
|
00:27:57
God maakte onderscheid tussen de Egyptenaren en Zijn volk de Israëlieten. Hij spaarde Zijn volk voor het kwade dat over het land Egypte kwam. God gaf de Israëlieten opdracht om een lam te slachten en het bloed daarvan te smeren aan hun deurposten, daardoor zouden zij gespaard worden. God heeft jou gespaard door Zijn Zoon Jezus Christus, het Lam, te sturen om te sterven aan het kruis, waar Zijn onschuldig bloed vloeide.
Redding exodus wederkomst eindtijd bloed lam
Een man naar Gods hart
David Maasbach
|
00:45:33
David Maasbach vertelt het waargebeurde verhaal van koning David uit de Bijbel. Hoe reageerde David toen koning Saul een speer naar hem gooide? Hoe reageerde hij toen zijn eigen zoon Absalom een coup pleegde? God noemde David ‘een man naar Mijn hart.’ Juist ook vandaag kunnen wij veel leren van zijn leven; hoe we in tegenstand, afwijzing, verraad en moeilijkheden een zuiver hart kunnen behouden.
David Saul leiderschap gehoorzaamheid verraad afwijzing uitgekozen onderwerping hart karakter gezag oprechtheid