Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

960 preken gevonden
De tekenen van de tijd
Serie: Ben jij opnameklaar?
David Maasbach
|
00:39:02
“Waar is God?” vragen wij ons soms af tijdens de stormen van ons leven, en de crisissen in de wereld. “Waarom verhindert God dit kwaad niet, waarom doet Hij niks?” De Bijbel verzekert ons dat God een einde zal maken aan al het kwaad. En dat gebeurt wanneer Jezus Christus terugkomt. Jezus geeft een fundamentele belofte voor een eeuwig leven met God: zij die door alles heen hun vertrouwen op Jezus Christus stellen zullen gered worden.
eindtijd terugkomst opname belofte redding bekering vergeving ellende toekomst vrede
Een stem in de chaos
Serie: Ben jij opnameklaar?
David Maasbach
|
00:41:02
De wereld is vandaag in grote chaos, en niks is meer zeker. We zijn ons vertrouwen gaan stellen op onze welvaart in plaats van op Gods zegen. Met al onze rijkdommen kunnen we de sociale problemen in onze maatschappij niet oplossen. Het is tijd voor vereffening. En alleen de Vader weet wanneer dat moment is. God heeft jou een vluchtweg aangeboden en door je te bekeren en te vertrouwen op Jezus Christus zal je aan deze dag ontkomen. Hij heeft Zijn Zoon gezonden om jou te redden van wat komen gaat.
vertrouwen zegen welvaart hebzucht chaos vrede hoop rust toekomst wederkomst bekering
De mens in opstand
Serie: Ben jij opnameklaar?
David Maasbach
|
00:37:44
Er zijn vandaag veel mensen die rondlopen met allerlei lasten, problemen en schuldgevoelens. Mocht jij vandaag zo iemand zijn, dan zal deze boodschap je vertellen hoe je vrede, rust en blijdschap in je leven kunt ontvangen.
eindtijd opname toekomst vrede opstand rust bekering schuld
De crisis van vandaag
Serie: Ben jij opnameklaar?
David Maasbach
|
00:43:01
We naderen weer een einde van een tijdperk. Alles is aan het veranderen. Niet alleen de wereld in zijn geheel, maar ook Europa en Nederland. Wat zit er achter al die grote veranderingen? Volgens de Bijbel heeft het allemaal te maken met het drama van de eindtijd. De wederkomst van Jezus Christus, de komst van de antichrist enz. Nee, het blijft niet zoals het is!
eindtijd opname angst vrees onzekerheid onrust rust vrede dood eeuwigheid crisis redding bekering
Black lives matter!
David Maasbach
|
00:49:08
Racisme en ongelijkheid vind je vandaag overal in de wereld. De Bijbel zegt dat God alle mensen heeft geschapen naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Het is de mens die zichzelf verdeeld heeft in rassen. In Gods ogen staat het ene ras niet dichterbij Hem dan het andere ras. De sleutel rondom ongelijkheid kunnen we alleen zien als we vandaag gaan kijken niet door onze eigen ogen maar door de ogen van de Schepper, van God Zelf, en God kijkt naar het hart, ongeacht welke huiskleur of afkomst.
black lives matter racisme moraal ongelijkheid ras politiek discriminatie blm rechtvaardig onrechtvaardigheid
Mijn zware strijd
David Maasbach
|
00:54:36
“Het moment dat ik mijn hart erop zette om God ernstig te zoeken voor de toekomstige dingen, brak er een strijd los in mijn denken. Het was een oorlog binnenin mij!” David Maasbach deelt hoe hij in een zware strijd zat en God hem ervan verloste. Ook deelt Regina Maasbach een ontroerend getuigenis toen zij door een moeilijke tijd in haar leven ging en Jezus haar wonderbaarlijk aanraakte.
getuigenis denken strijd toekomst herstel
Hij was altijd daar
John T.L. Maasbach
|
00:49:48
“De hand van de Here is altijd op mijn leven geweest. God was altijd daar.” Vertelt evangelist John T.L. Maasbach. Luister naar de persoonlijke ervaringen uit het leven van de jongste zoon van evangelist Johan Maasbach en Willy Maasbach. Of het nu was tijdens gevaren op zijn wereldwijde zendingsreizen, in ziekte, nood en verlies… God was altijd daar! Maar ook op bergtoppen en in overwinningen, Hij was daar! Deze boeiende gebeurtenissen die hij voor het eerst deelt zullen jou bemoedigen om te zien dat God ook altijd daar was in jouw leven, waar je ook doorheen bent gegaan.
wonderen geboorte gevaar wedergeboorte genezing getuigenis bescherming verdriet pijn miskraam loslaten plan toekomst roeping
Kom je beloften na
David Maasbach
|
00:43:37
Heb je een keer iets beloofd aan de Here, wat je nog niet bent nagekomen? God geeft jou de gelegenheid om je belofte na te komen. Laat deze boodschap je inspireren en bemoedigen om jou te herinneren aan de beloften die je aan de Here hebt gemaakt, en bid het gebed mee. God is een genadig en barmhartig God. Beloofd is beloofd!
jefta verleden toekomst jaloezie belofte offer
Psalm 20
David Maasbach
|
00:02:08
“Ik bid dat Hij u geeft wat uw hart verlangt en dat Hij al uw plannen laat gelukken.” Betrek Hem in al je plannen en je gebeden en Hij zal je antwoorden. Hij komt jou te hulp en je zal juichen over de overwinningen die Hij geeft. Verwacht het van Hem en Hij zal jou overeind houden en je zal kunnen standhouden!
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen nood vertrouwen vrees angst wet
Psalm 19
David Maasbach
|
00:02:51
“Ik bid U, Here, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. Here, U bent mijn Rots en Bevrijder.” De wet van de Here is volmaakt en goed, en Zijn woorden zijn altijd betrouwbaar. Het houden van Zijn wet en woord levert de rijkste beloning op.
psalmen rust vrede slapen slapeloosheid zorgen nood vertrouwen vrees angst wet