Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

976 preken gevonden
Diabolus vs. El Shaddai
David Maasbach
|
00:37:22
Toen God de mens schiep, schiep Hij deze in een gelukkige staat van vrede, rust en blijdschap. Zij leefden in volkomen liefde en harmonie met hun Schepper. De mens was de kroon op Zijn schepping! Wanneer we NU naar de wereld kijken zien we chaos, ellende, ziekte, pijn, verdriet, moord en doodslag. Hoe is het toch mogelijk dat de grote vijand erin geslaagd is om dit pronkstuk onder de regering van de Schepper weg te trekken en onder zijn ellendige heerschappij te brengen?
strijd hel hemel oorlog el Shaddai scheiding wereld
Ga jij vandaag jouw geloofswandel maken?
Serie: Wonder/Miracle 2020
David Maasbach
|
00:47:17
God is nog steeds Dezelfde en Hij doet nog steeds wonderen vandaag. Zoals velen in de Bijbel hun geloofswandel maakten, zal deze speciale boodschap met bijzondere en aangrijpende getuigenissen jou bemoedigen om ook jouw geloofswandel te maken en je wonder te ontvangen. God is still moving!
hoop bevrijding verlossing genezing getuigenis wonder 2020 angst vrees zelfmoord wonder overwinning
Onder de jeneverbessenstruik
Serie: Wonder/Miracle 2020
John T.L. Maasbach
|
00:46:58
Hopeloos, moedeloos en met een gebroken hart zat Elia onder de jeneverbessenstruik. Maar God maakte dit niet het einde van zijn verhaal. Soms omdat we God niet zien werken, denken we dat Hij niet aan het werk is, en voelen we ons vergeten en verlaten. We willen God zien in Zijn grootheid en macht maar Hij houdt ervan te werken in eenvoud, onzichtbaar maar zo glorieus, Zijn stem spreekt in het zachte, stille suizen van de wind…
wonder Elia hoop strijd overwinning angst opgeven wonder 2020 afgoden
Twee paar ogen
David Maasbach
|
00:43:34
In dit leven zien we alles door een en dezelfde kijker en dat zijn onze ogen. Maar God ziet de dingen door Zijn ogen heel anders. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, en waar je ook vandaan komt. Het maakt voor de Here niets uit. Jezus weet alles over jou en Hij kent jouw nood. Hij wil jou vergeven en Hij wil jou helpen.
ogen Elisa Bartimeüs Naäman koperen slang gehoorzaamheid uiterlijk hart materialisme bekering vergeving
Jezus is met mij
Jeconia Maasbach
|
00:28:08
Wij moeten in het geloof aannemen dat de Here met ons is. Dit is een zekerheid. Wij hoeven de Here hier niet om te vragen, want Hij is met ons ook wanneer wij het niet zien of voelen.
gevoelens generatie Heilige Geest kracht mand zonde Jezus
Eén met Hem
John T.L. Maasbach
|
00:29:35
Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, zijn we geheel verenigd met Jezus. Wij zijn in eenheid met de Zoon en daarmee met de Vader. De Vader en de Zoon hebben een bijzondere eenheid. Beluister deze boodschap en ontdek een aantal dingen waarin de Vader en de Zoon één zijn.
eenheid Vader Zoon natuur eeuwigheid visie doel wil getuigenis
Een nieuw begin van het jaar
John T.L. Maasbach
|
00:35:27
Door het bloed van Jezus weten wij dat de dood en het verderf ons voorbij gaan. De Here maakt voor ons een nieuw begin, een nieuw jaar. Hij zal deze tijd gebruiken om iets nieuws geboren te doen worden.
Pesach eenheid bloed zonden redding lam Egypte overwinning nieuw begin
Zij is de echte moeder
John T.L. Maasbach
|
00:32:27
In 1 Koningen lezen we dat twee prostituees voor de troon van koning Salomo kwamen met een kind om tot hun recht te komen. Door de uitspraak van Salomo werd duidelijk wie de echte moeder was. Hieraan is te zien dat Salomo een bijzondere mate van onderscheiding en wijsheid van God gekregen had. Ook wij hebben een door God gegeven mate van onderscheiding en wijsheid nodig. Maar bovenal hebben wij de gemeente van Jezus Christus nodig.
Salomo prostituee moeder kind wijsheid onderscheiding Gemeente
Wij en de reuzen
David Maasbach
|
00:36:05
Toen David heel jong was, had hij zijn leven aan God toevertrouwd. Hij versloeg door Gods hand de grote reus Goliath. Ook wij kennen 'reuzen' vandaag, reuzen van problemen, verslavingen, ziektes. Wat zijn de reuzen in jouw leven? Ik verzeker je: met God kun je elke reus in je leven overwinnen. Wat is daarvoor nodig? Je hoort het in deze boodschap.
David vertrouwen reuzen problemen moeilijkheden redding bevrijding overwinning zorgen verdriet
Wees een magneet die de zegeningen van God aantrekt
David Maasbach
|
00:34:11
Wanneer je God eert en Hem op de eerste plaats in je leven zet, dan gebiedt God Zijn zegen over jou en jouw leven. De gebiedende zegen van God werkt als een magneet, ofwel het trekt alle zegen en alle gaven van God aan.
talenten gaven zegen zegeningen doorbraak gunst geluk gehoorzaamheid overvloed voorspoed spreken