Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

862 preken gevonden
De nieuwe David generatie [2/2]
Abednego Mwarandu
|
00:48:08
De nieuwe David generatie staat in de zalving die David had toen hij Goliath tegemoet trad. De zalving van God geeft je bovennatuurlijke kundigheid om te kunnen doen wat je niet kon volbrengen door menselijke kracht. Wat je ook onderneemt je zal voorspoedig zijn. De zalving is Gods investering in jouw leven. Hij verwacht dat je die zalving aan het werk zet en dat je een zegen zal zijn tot het werk van de Here.
David zalving koninkrijk gewilligheid egoisme gehoorzaamheid doel gemeente
De nieuwe David generatie [1/2]
Abednego Mwarandu
|
00:45:01
De David generatie is een generatie die zich beschikbaar stelt om de agenda van Gods Koninkrijk te volgen. Saul was ongehoorzaam en daarom gaf God de opdracht door aan David. Er is een David en er is een Saul. Als God zeker weet van jouw houding, jouw hartsgesteldheid tegenover Zijn koninkrijk is er geen limiet tot aan wat je kan volbrengen.
David koninkrijk plan opdracht nood gehoorzaamheid luisteren hart stem egoisme
De nieuwe Daniel generatie
Cristy Tenges
|
00:35:44
De nieuwe Daniel generatie heeft belangrijke kenmerken die wij als kinderen Gods vandaag nodig hebben: zj hebben een sterke overtuiging van wie zij zijn in Christus. Dan zul je je waarde en het doel voor je leven leren kennen. Hoe kunnen wij in de wereld van vandaag een sterke overtuiging hebben zoals Daniel die had?
Daniel overtuiging identiteit kennis waarheid nieuwe generatie
De nieuwe Ruth generatie [2/2]
Antoon Coppens
|
00:43:56
Je ziel moet gevoed worden, je kan overal gezegend worden maar om gebouwd te worden moet je in de gemeente zijn. De nieuwe Ruth generatie is een generatie die geloven in de kracht van de gemeente, zij geven zich over in de handen van de Meester en laten zich kneden en vormen, zij zijn niet langer onder een juk van onderdrukking maar leven in de vrijheid van Jezus Christus.
Ruth brood overgave oogst zegen gemeente kerk regen graan pinksteren
De nieuwe Ruth generatie [1/1]
Antoon Coppens
|
00:39:09
Ruth erkende de God van Israel en gaf Hem het totale gezag over haar leven. Dit gaf dat God iets speciaals voor haar kon doen en haar kon zegenen. Door genade kan jij als nieuwe Ruth generatie deelnemen aan de rijkdom door Christus. Luister naar deze boodschap die meer vertelt over de kenmerken van een nieuwe Ruth generatie zodat ook jij de zegen kan ontvangen en doorgeven.
Ruth radicaliteit dienstbaarheid gehoorzaamheid nederigheid respect genade toekomst zegen leiding erfenis
De nieuwe Jozef generatie [2/2]
Joseph Okoko
|
01:11:03
Jozef ontving een boodschap van God door een droom, God riep hem. Op het moment dat God je roept zal de duivel zich klaarmaken om de strijd aan te gaan zodat het niet uitkomt. Wat was de route die Jozef moest nemen tot de voltooiing van zijn dromen? Ook jij heb jouw eigen eindbestemming en agenda met de Heer. Deze boodschap zal jou meer vertellen over de kenmerken van de nieuwe Jozef generatie om jouw eindbestemming met God te bereiken.
Jozef dromen profetie openbaring roeping toekomst strijd moeilijkheden plan van God beproeving waterput gevangenis verleiding
De nieuwe Jozef generatie [1/2]
Joseph Okoko
|
01:08:42
Er zijn mannen, vrouwen, naties en bedieningen die onvruchtbaar zijn net als Rachel. Maar God herinnerde Zich aan Rachel en gaf haar een zoon: Jozef. De nieuwe generatie van Jozef zal de schaamte van onvruchtbaarheid wegnemen. Zij zijn het prototype van Jezus, en zijn in staat om vast te houden aan het plan en de visie van God voor hun leven. Luister naar deze boodschap die jou meer zal vertellen over de kenmerken van de generatie van Jozef.
Jozef verbond generatie karakter schaamte onvruchtbaarheid dromen plan visie vrees evenbeeld
De nieuwe Esther generatie [2/2]
Eugenia Daskalopoulou
|
01:03:03
Wat je vandaag de dag doet is sparen voor je schatkist in Gods koninkrijk. Wat je investeert in het ene seizoen, zul je oogsten in het volgende seizoen. Wat wij doen, doen we uit liefde voor God en God beloont dat. Dat zijn de momenten die niemand ziet, niemand je erkent en niemand je feliciteert. Wanneer wij onze wil laten sterven voor Gods wil en doen wat we moeten doen, kunnen we Zijn kanalen van zegen tot anderen zijn. Beleg jouw schatkist in Gods koninkrijk!
Esther bruid koninkrijk toekomst zegen seizoen schatkist schat beloning
De nieuwe Esther generatie [1/2]
Eugenia Daskalopoulou
|
00:59:12
Gods Woord leert ons dat Hij niet alleen redding voor ons heeft, maar ook door ons heen. Wij zijn geroepen om Zijn zichtbare bruid te zijn terwijl Hij niet gezien wordt. We zijn niet alleen geroepen om Zijn koninkrijk te erven maar ook om Zijn koninkrijk op aarde te brengen. In hoeverre heeft Gods koninkrijk gestalte gevonden in jouw leven?
Esther bruid feest feestmaal redding verbond wederkomst terugkomst eindtijd koninkrijk gemeente kerk priesterschap
Een boodschap van verwondering
John-Henry Maasbach
|
00:19:31
God is de Bron van levend water. Hij is je eerste levensbehoefte. Hij verkwikt, en geeft nieuwe en frisse kracht. Dit water geeft leven en zal nooit opraken. En dit is precies wat de Here Jezus je laat drinken als je bij Hem komt. Hij is God, de Bron van levend water!
samaritaanse vrouw levend water water verwondering leven kracht genade bron