Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

851 preken gevonden
Leren leven als een christen
David Maasbach
|
00:42:46
Veel christenen voeden hun lichaam wel, maar hun geest niet. Het is belangrijk om als kind van God de juiste prioriteiten te hebben om een vruchtbaar leven te hebben. Welke prioriteiten dat zijn en hoe je hiervan kan leren om een vruchtbaar leven te hebben, hoor je in deze boodschap!
christen prioriteiten keuzes beslissingen gemeente kerk gebed bidden
Onze autoriteit
David Maasbach
|
00:39:19
God heeft jou, als kind van God, autoriteit gegeven om te gebruiken tegenover alle aanvallen van de overheden en machten der duisternis. Dezelfde kracht die de Vader gebruikte om Zijn Zoon op te wekken uit de dood is ook in jou! Beseffen wij welke kracht er in deze autoriteit ligt? Ook leest David Maasbach een gedeelte voor uit zijn autobiografie ‘Verlies nooit je geloof’.
autoriteit wachten vertrouwen vijand gezag macht kracht problemen aanval moeiijkheden overwinning depressie
Mijn rijke erfenis - deel 1
David Maasbach
|
00:31:57
Deze boodschap is speciaal voor vrouwen en meisjes en aan de dochters van Gods koninklijke familie die geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis voor wie Hij de volle losprijs heeft betaald om hen te herstellen als partners aan Zijn zijde in de bediening van liefde aan een wereld in nood!
vrouw moeders moederdag identiteit waardigheid erfenis beeld zelfbeeld gelijkenis
De poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen
David Juma
|
01:05:46
Er staat een nieuwe generatie op die voorbereid is om het werk van de Here te doen. God roept een generatie op dat gehoorzaam en voorbereid op de Heer zal zijn. Ze zullen opstaan in dezelfde geest en kracht van Elia. Ook jij kan een van hen zijn! Luister naar deze bemoedigende boodschap die je vertelt hoe.
johannes generatie newgen moab balak kerk gemeente
Dankbaarheid maakt de kracht van God in je leven vrij
John-Henry Maasbach
|
00:32:14
Hoe ontwikkel je een dankbaar hart en een houding van dankbaarheid en lofprijzing in het midden van je omstandigheden? De houding van lofprijzing en dankbaarheid maakt de kracht van God in ons leven vrij maar de houding van mopperen en klagen blokkeert die kracht.
dankbaarheid houding danken mopperen klagen
De oorzaak van vele problemen
David Maasbach
|
00:42:49
Iedereen gaat weleens door moeilijkheden en problemen heen, het is dan goed om jezelf te onderzoeken waar het vandaan zou kunnen komen. Lijkt het alsof je leven overspoeld wordt door moeilijkheden en problemen? Hoe komt dit? Maar belangrijker nog: Hoe kom je hiervan af?
problemen occultisme afgoden afgoderij vrede rust roddel kritiek verdeeldheid gemeente vergeving
Verlossing komt van de Here alleen
John T.L. Maasbach
|
00:33:20
Vele christenen vandaag ‘slapen’ voor de stem van God. Wat is het gevaar hiervan? Zonder dat je het zelf doorhebt kom je terecht in een storm in je leven… Het kan zijn dat de storm waarin je verkeert door de Here is gebracht om je te ontwaken.
ongehoorzaamheid stem van God storm jona roeping schuld verlossing zonde zondaar kerk slapen bekeren bekering genade redding
Het is tijd om de poorten van de hel met ijzeren grendels te bestormen
David Maasbach
|
01:03:46
Waarom is het tijd dat de kerk ontwaakt uit haar slaap en passieve houding? En hoe gaan wij vandaag de strijd aan tegen de overheden en machten van de satan? NewGen kan vandaag door de kracht van de Heilige Geest, gebed, geloof en actie de koperen hemel openbreken en de poorten van de hel met haar ijzeren grendels verbreken!
hemel hel slapen oorlog goden afgoden godsdienst religie strijd newgen overheden machten
Gethsemané [1/4]
David Maasbach
|
00:30:39
Gethsemané betekent: 'plaats van grote verdrukking'. Ook Jezus is, net als vele kinderen Gods, door tijden van verdrukking heen gegaan. Jezus weet als geen ander hoe Gethsemané voelt, de pijn en verdriet. Maar hoe kunnen wij, wanneer wij door tijden van verdrukking heen gaan, heilig blijven zoals Jezus? Het antwoord ligt in het leven dat in Jezus was.
Gethsemané verdrukking oliepers verleidingen beproevingen heilig heilig avondmaal
Gethsemané [2/4]
David Maasbach
|
00:30:59
Als je wil ervaren wat de beker betekent waar Jezus over sprak, en wat daar gebeurde in Gethsemane zijn er drie dingen die je moet doen. Dan zul je de diepte begrijpen van Gethsemane en wat daar gebeurde. Dan zul je begrijpen wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Hij gaf Zijn eeuwige leven aan ons en daardoor mogen wij leven.
gethsemane strijd angst rust bidden gebed gehoorzaamheid beker bloed zonde vergeving avondmaal redding