Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1113 preken gevonden
Ik vecht voor het christelijk geloof in Nederland
David Maasbach
|
00:42:52
Is revival een Bijbels concept? Wat is er nodig voor een revival en kunnen wij die zelf opwekken? Christelijk Nederland heeft vandaag een revival nodig en dat kan alleen van God komen.
opwekking wedergeboorte herstel vergeving revival
Het allerheiligste - deel 2
David Maasbach
|
00:28:56
Wanneer we begrijpen wat het is wanneer de heerlijkheid van God werkelijk op ons nederdaalt, is het zo overweldigend dat je niet kan blijven staan. Wanneer Zijn heerlijkheid neerdaalt, dan kan je niet meer alles zeggen en doen. God zal de late regen geven aan hen die toegewijd zijn aan Hem en Hij zal doen wat Hij beloofd heeft!
tempel heilig hart regen beloftes kiezen keuzes
Ik Ben
Jeconia Maasbach
|
00:06:17
Wij spreken de Naam van God continu uit. Wanneer wij over onszelf spreken, spreken we meestal eerst over God. Dit is zo belangrijk, want wij komen voort uit God. Hij heeft ons gecreëerd en daarom moeten wij Zijn Naam uitspreken.
Ik Ben Naam van God Yahweh schepping uitspreken stroom open vat leven
De wet van weerspiegeling
Jeconia Maasbach
|
00:12:23
Hoe ga je door het dagelijks leven heen? Wat laat je zien aan anderen? Hoe jij door het leven heen gaat, is ook wat je zult ontvangen.
spiegel weerspiegeling leven vrucht van de Geest geven ontvangen
De hartslag van het wonder
Jeconia Maasbach
|
00:22:07
Een mens kan niet bestaan zonder een hartslag. Elke keer als je hart pompt, is dat een wonder van God. Jij bent dus zelf een wonder van God.
hart steen hartslag wonder gebed houding heilige oost west oneindig zonden vergeven heilig scharlaken
Oneindigheid in een potje
Jeconia Maasbach
|
00:09:36
Als wij ons als een vat openstellen voor de Heer, dan kan Hij oneindig door ons heen stromen. Door ons open te stellen, geven we Hem de kans om grootse dingen te doen.
vat potje oneindig deksel open stromen groot wind rivier hart gedachten kracht
Christenen van Nederland, hoe lang blijven jullie nog hinken op twee gedachten?
David Maasbach
|
00:33:27
Als Baäl god is, dien dan Baäl. Dat betekent, als al die dingen waar je mee 'involved' bent geraakt, waar je achter staat, wat je de kerk hebt binnengehaald, en wat je je leven en gezin, je huwelijk hebt binnengehaald - als die god is, dien dan die, maar als de levende God van Abraham, Izak en Israël God is, dien dan Hem. Vandaag roept Hij jou op om Hem te volgen. Je oog op hem gericht te houden en de dingen van de wereld prijs te geven.
elia regen Jezus volgen baal afgod kiezen dienen
Het is zo makkelijk om tot Jezus te komen [2/2]
John T.L. Maasbach
|
00:22:15
Jezus is de Allerhoogste en toch kan iedereen altijd bij Hem komen. Het bewijs daarvan vinden wij in het Woord, de Bijbel. Daarin lezen wij over zijn bedieningen, maar ook Zijn Namen laten ons het bewijs zien dat Hij altijd benaderbaar is.
Jezus God kruis namen Leeuw van Juda Lam Herder Broer Vriend uitnodiging
Het is zo makkelijk om tot Jezus te komen [1/2]
John T.L. Maasbach
|
00:37:20
God is als mens gekomen hier op aarde. Jezus, de allerhoogste, verlangt ernaar dat we tot Hem komen en wij mogen elk moment tot Hem naderen. Het is zo makkelijk om tot Hem te komen en door zijn bedieningen laat Hij dit aan ons zien.
Jezus God mens Esther bediening benaderbaar Bemiddelaar Hoge Priester zonde Redder
Een profetisch woord voor alle 'Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen'-christenen van Nederland
David Maasbach
|
00:40:55
We leven vandaag in Nederland in een grote droogte. Wat is nu de oplossing voor grote, dorre droogte? Regen! Alleen het levende water uit de hemel kan een koersverandering brengen in de kerk, in het leven van een christen en ons land. Dit is het profetisch woord dat David Maasbach spreekt: 'Stromen van zegen, komen als plasregens neer. Nu vallen drupp'len reeds neder. Zend ons die stromen o Heer!'
droogte regen Heilige Geest bekering opwekking nederland verandering zegen