Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1166 preken gevonden
Is de oorlog in Israël het begin van het einde?
David Maasbach
|
00:38:40
In deze inspirerende boodschap wil David Maasbach het fundament in jouw denken leggen zodat je beter begrijpt wat er afspeelt. Dit is een oproep voor ons vandaag om je stand in te nemen in je denken, in je gebed, je geven, je hart en je liefde voor Israël.
eindtijd Israël oorlog Palestina hamas stand innemen
Dit zijn mijn belijdenissen
John-Henry Maasbach
|
00:34:15
Paulus bemoedigt de christenen in de brief aan de Filippenzen om de beloften van God te belijden. Gods Woord heeft kracht. Wij mogen de beloften van Gods Woord uitspreken over ons leven. Je zult zien dat het zaad van dat woord vrucht zal brengen.
standvastig belijden belijdenis blijdschap vrede woord zaad kracht zorgen
De impact van een standpunt innemen
David Maasbach
|
00:32:21
Jozua en Kaleb zijn de geloofsvaders van NEWGEN Society. Zij waren stevig geworteld in hun standpunten die vasthielden aan Gods beloften en normen. Ondanks de verhalen van angst en vrees die het volk teisterden, bleven zij onwankelbaar in hun geloof. Ook vandaag leven we in een maatschappij waarin gedachten heersen die niet stroken met Gods principes. Daarom moeten we onze standpunten, gefundeerd in Gods normen en waarden, stevig handhaven om een positieve impact op de maatschappij te hebben.
stand innemen newgen angst twijfel principes normen waarden bijbel woke inclusie lgbt
Wil je sympathie of de waarheid?
David Maasbach
|
00:52:09
Verlangen we in het evangelie van Jezus Christus naar een boodschap van sympathie of de waarheid? Onze samenleving vervreemdt zich steeds meer van God, waardoor het krachtige geluid van de waarheid van Gods Woord steeds minder gehoord wordt. Als kinderen van God moeten we hier standvastig in zijn, niet alleen als voorbeeld voor de volgende generaties, maar ook uit liefde voor de mensen om ons heen.
Lam zonde lhbtgi vergeving standvastigheid stand innemen evangelie waarheid
5 tips om te winnen
David Maasbach
|
00:34:16
Het leven als een kind van God wordt in de Bijbel vergeleken met een wedstrijd. Helaas zie je veel christenen die deze wedstrijd vandaag de dag met een overvloed aan levensbagage lopen. We moeten deze lasten van ons afwerpen, zodat we ons volledig kunnen concentreren op Jezus. Op die manier kunnen we met al onze kracht vooruitgaan en onszelf beheersen om met succes de finishlijn te bereiken!
wedloop kracht doorzetten opgeven winnen wedstrijd
Ik ben niet gek!
David Maasbach
|
00:46:23
C.S. Lewis schreef: 'Als de hele wereld naar de afgrond rent, dan is degene die in de tegenovergestelde richting loopt gek!' In onze tijd is het steeds vaker zichtbaar dat de maatschappij de begrippen goed en verkeerd omkeert en niet meer handelt volgens wat God als goed beschouwt. Als christenen is het cruciaal dat we de waarheid van de Bijbel omarmen, omdat wat God zegt altijd goed is. Op die manier kunnen we het goede doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en alle komende generaties. Ook al rent de hele wereld naar de afgrond.
opwekking waarheid stand innemen evangelie kerk inclusiviteit bijbel
De in- en uitstroom van de Heilige Geest
John T.L. Maasbach
|
00:32:37
De kracht van een kerk wordt gemeten naar de mate van gebed die daar is. Zonder gebed ontbreekt het aan kracht om te kunnen overwinnen. Hoe zal Nederland of de kerk het halen naar de volgende generatie zonder gebed? We moeten meer bidden en pleiten, door de Heilige Geest.
Heilige Geest kracht gebed bidden
De in- en uitstroom van de Heilige Geest
John T.L. Maasbach
|
00:43:42
We hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. We hebben de manifestatie van de Heilige Geest zichtbaar nodig in ons leven. We moeten blijven drinken van de Heilige Geest als we willen dat wat er uitstroomt ook de Heilige Geest is. Heb jij een verlangen en een dorst naar meer van Gods Geest?
Heilige Geest stroom kracht leven heiligheid
De in- en uitstroom van de Heilige Geest
John T.L. Maasbach
|
00:24:08
Het is noodzakelijk voor de Kerk om een in- en uitstroom van de Heilige Geest te hebben. De mate van de instroom bepaalt hoe krachtig de uitstroom zal zijn. Het heeft de hoogste prioriteit dat die in- en uitstroom van de Heilige Geest er is in deze tijd waarin we leven. We hebben die kracht van de Heilige Geest nodig om vrijmoedig te kunnen getuigen tegen anderen.
Heilige Geest stroom kracht
De Heilige Geest in Johannes
Serie: De Heilige Geest
David Maasbach
|
00:30:17
Vooral in het Nieuwe Testament kunnen wij lezen hoe belangrijk het is om één te blijven met Christus. Laten wij doen wat de Heilige Geest ons leert zodat we één met Christus blijven. Hoe weten wij of wij één zijn met Jezus en Hij met ons? Wat is het doel van de inwoning van de Heilige Geest in ons leven? Is het een zaak van geloof of kennis?
overwinning misleiding Heilige Geest doop zalving waarheid eenheid hart valse geesten vrees getuigenis leugen onderscheid kennis