Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1034 preken gevonden
De mens die nooit zal sterven [2/2]
John T.L. Maasbach
|
00:27:35
Wie het Woord van God kent en zich eraan houdt, zal de dood niet zien. Als Christus in jou is, dan hoef je niet bang te zijn voor de dood. De verschrikkelijke ontmoeting met de dood zal er namelijk voor jou niet zijn.
geloof dood leven Jezus relatie kennen vertrouwen aannemen leefregels liefde
De hel bestaat niet
David Maasbach
|
00:39:00
Er zijn veel mensen die geloven dat er na de dood niets meer is. Maar de Bijbel spreekt duidelijk over een plaats die ‘hel’ heet. Het is belangrijk om te weten waar je heen gaat na je dood. Jezus heeft een uitweg geboden aan iedereen die het wil aannemen. Neem vandaag Jezus Christus als je Redder en Verlosser aan.
hemel hel eeuwigheid keuze bekering dood redding
De mens die nooit zal sterven [1/2]
John T.L. Maasbach
|
00:19:27
Jezus zei: “Wie doet wat ik zeg, zal nooit sterven.” Om de woorden van Jezus aan te nemen en ernaar te leven, heb je de juiste houding nodig. Ontdek de eigenschappen van iemand die de juiste houding heeft om het eeuwig leven te ontvangen.
houding Paulus waarheid sterven woorden eeuwig leven relatie eigenschap geloof
De tederheid van Jezus [2/2]
John T.L. Maasbach
|
00:38:28
Jezus heeft onze pijn gedragen aan het kruis. Hij is onze Hoge Priester. Hij luistert naar onze wensen en verlangens. Kom tot Hem, Hij zal je richting geven en Hij zal je zegenen.
tederheid Herder Hannah zegen terechtwijzen vergeving zonde fouten hoop
De tederheid van Jezus [1/2]
John T.L. Maasbach
|
00:36:04
Er is een Hoge Priester die de mens begrijpt en dat is Jezus. Hij begrijpt je vallen. Hij begrijpt je falen. Kom tot Hem en Hij zal met liefde en tederheid tot je komen.
tederheid liefde zonde bewogenheid falen overwinning vergeving
Word wakker
Simon van Dalen
|
00:34:13
Ontmoediging leidt tot stilstand in je leven. Ben je ontmoedigd? Blijf niet zitten bij de braamstruik van je leven, want dan mis je wat God nog door je heen wilt doen. Laat je niet misleiden, maar sta op, eet van het Woord en kom weer tot leven.
ontmoedigd bemoediging hoop braamstruik Elia Elisa zegen depressie misleiding
Waarom het in ons land zo'n puinhoop is
David Maasbach
|
00:34:10
Het bewust overboord zetten van Gods normen en waarden, principes en regels, heeft ons gebracht waar we nu zijn. Het is de hoogste tijd om het roer om te gooien en de ouderwetse normen en waarden die Nederland eens kende, terug te brengen.
nederland overheid regering wetten regels principes kerk maatschappij bekering opvoeding
Waarom zoveel mensen vandaag niet meer naar de kerk gaan
David Maasbach
|
00:36:15
Door de Bijbel te kennen en alles over God te weten, betekent het nog niet dat je Hem werkelijk kent. God vraagt vandaag niet: “Hoeveel weet je over Mij?” God vraagt: “Ken je Mij?” Velen horen alleen over God, maar hebben geen persoonlijke ontmoeting met Hem gehad. Hoe kan je God nou ontmoeten en Hem persoonlijk leren kennen? Je hoort het in deze bemoedigende boodschap!
kerk relatie bekering vrede blijdschap rust hoop leven
Kort en krachtig
John T.L. Maasbach
|
00:09:24
Toen Petrus naar Jezus toe liep op het water en ging twijfelen, begon hij te zinken. Hij riep uit: “Here, red mij!” en Jezus redde hem meteen. Het was een kort gebed, en hoewel het kort was, er zat alles in wat nodig was. Petrus geloofde dat Jezus hem zou helpen en redden. Misschien denk je dat je niet genoeg geloof hebt maar je weet dat Jezus je zal helpen en redden. Roep het dan vandaag uit en geloof dat Hij bij machte is om je te helpen.
bidden gebed petrus twijfel storm nood hoop redding
Vertrouw op God en doe het goede
David Maasbach
|
00:34:24
Zoals een boer zaad zaait om te oogsten, zo zullen ook wij vandaag het goede zaad moeten planten in de akkers van onze familieleden, onze vrienden en kennissen. Als jij tegemoetkomt in de nood van een ander, belooft God te voorzien in al jouw noden naar Zijn rijkdom in Christus Jezus.
zaaien oogst oogsten zegen vertrouwen hoop nood geven gierigheid gul