Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1147 preken gevonden
De geboorte van...
Jeconia Maasbach
|
00:40:26
Als je een kind van God bent, ben je uit God geboren. De wedergeboorte is een belangrijk wonder. God wil jou niet alleen dit wonder geven, maar Hij staat klaar om jou nog meer te geven. Sta jij klaar om jouw wonder te ontvangen?
geboorte kind wedergeboorte connectie licht Abraham wonderen geloofspositie ontvangen geloof feit blijdschap 7 stappen blessing
Wonderbaar Licht
John T.L. Maasbach
|
00:30:19
Er zal weer licht komen in het duister: God belooft de Redder.
Licht duisternis Jezus Heilige Geest Petrus bidden Evangelie gebonden Woord
De tien zonen van Haman
John T.L. Maasbach
|
00:36:04
Haman stamde af van de Amalekieten. Hij was een vijand van de Joden en hij wilde het volk van God uitroeien. In Esther 9 lezen wij dat hij tien zonen had. De namen van deze tien zonen staan voor karakteristieken die, soms ook in ons eigen leven, uitgeroeid moeten worden.
Haman Amalekieten Israel poerimfeest haat karakter keuze maken macht onverschilligheid rijkdom hooghartigheid arrogantie verdeeldheid occultisme zorgen vrees bitterheid vroomheid
God heeft een geopende deur voor jou
John T.L. Maasbach
|
00:22:44
God kan vandaag net als in de dagen van Esther een onomkeerbare situatie veranderen. Gods gunst was op Esther en die gunst kan ook op jou zijn. Hij heeft een geopende deur voor jou. Positioneer jezelf net als Esther, zodat je die geopende deur in kan gaan.
Hamman Ahasveros geest antichrist Mordechai Esther scepter open deur onomkeerbaar positie
7 oktober is voor Israel hetzelfde als 9-11 voor Amerika
David Maasbach
|
00:36:19
Het was een normale rustige nacht, iedereen ging slapen, totdat de volgende dag ineens alles losbrak. De demonische machten die op 7 oktober een slachting uitvoerden in Israël, sloegen ook toe op 9/11. De haat voor Israël die we vandaag zien in de wereld is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Die haat is niet gericht tegen het land Israël, maar tegen het volk. Maar de ware christen zal zijn/haar stand innemen voor Israël en de God van de Bijbel.
israel hamas oorlog gaza palestina eindtijd verbond
De liefde van Christus voor Zijn bruid [2/2]
John T.L. Maasbach
|
00:31:09
De liefde van Jezus is niet te omschrijven. Het is een unieke liefde die voorbij gaat aan onze gedachten. Hij heeft zo’n liefde voor ons dat Hij zichzelf voor ons heeft opgeofferd.
Jezus liefde echtgenoot speciaal onbaatzuchtig vreugde medeleven gemeenschap huwelijk bruid bruidegom offer hart
Hoor hoe ze ons bedreigen
David Maasbach
|
00:33:27
Het was in de dagen van de eerste Gemeente ten strengste verboden om over Jezus te vertellen. Toch kon dat de Gemeente niet tegenhouden om een licht te zijn in de wereld. De tijden zijn niet veranderd, want ook nu wordt de tegenstand steeds feller en ruwer. Het wordt tijd dat wij als christenen niet bang zijn om onze stand in te nemen.
getuigen vervolging stand innemen eerste gemeente moed
De liefde van Christus voor Zijn bruid [1/2]
John T.L. Maasbach
|
00:26:53
De liefde van Jezus is niet te omschrijven. Het is een unieke liefde die voorbij gaat aan onze gedachten. Hij heeft zo’n liefde voor ons dat Hij zichzelf voor ons heeft opgeofferd.
Jezus liefde echtgenoot speciaal huwelijk bruid bruidegom offer hart
Van probleem naar passie
John-Henry Maasbach
|
00:33:49
God bewees Zijn liefde doordat Hij Zijn Zoon gaf Die stierf voor ons. Gods liefde voor de mens wordt niet bepaald door wat we doen of wie we zijn. God houdt van ieder mens. God wil dat ook wij mensen gaan liefhebben, Hij wil ons probleem met mensen veranderen naar passie voor mensen. We hebben Zijn hart en Zijn liefde hiervoor nodig en Hij wil dat vandaag aan jou geven.
probleem passie liefde redding gospel
17 Bijbelteksten tegen vrees
John T.L. Maasbach
|
00:34:35
Ben je bang? Ben je bevreesd? Deze 17 Bijbelteksten zullen je helpen om niet bang te zijn, maar om je ogen te richten op de Heer.
Bijbelteksten vrees angst bang ogen Heer vrede rust zegen