Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1087 preken gevonden
God heeft iets geweldigs gedaan!
John T.L. Maasbach
|
00:24:27
Denk terug aan de geweldige dingen die God voor jou heeft gedaan. Hij kan op dit moment weer iets geweldigs voor jou doen. Je hoeft niet te wachten totdat de problemen voorbij zijn. God kan jou op dit moment overvloed geven.
geweldig vertrouwen overwinnaar problemen overvloed geest natuurlijke zegen
Hoger gelegen grond
Jeconia Maasbach
|
00:08:39
God wil je brengen naar hoger gelegen grond. Ben je klaar om daar gebracht te worden? Ben je klaar om naar een nieuw niveau van geloof te gaan?
hoger vertrouwen stand vloed eb niveau nieuw geloof belofte stilte antwoord
Leven gegeven door liefde
Jeconia Maasbach
|
00:19:31
Als er een gebied in je leven dood is, weet dan dat de Here het levend wil maken. Zoek net als Jaïrus de Here en Hij zal je de overwinning geven.
leven liefde dood Jaïrus honger beweging adem spiegel
De grote witte troon
David Maasbach
|
00:50:47
Op de grote oordeelsdag zal er een rechtszaak plaatsvinden die in de hele mensheid nog nooit is geweest. God zal de Rechter zijn en Jezus Christus zal aan Zijn zijde staan. God wil niet dat er iemand verloren gaat, elke ziel is kostbaar. Geef je hart vandaag aan Jezus. God houdt van jou!
eindtijd oordeel vergeving bekering troon wederkomst genade hemel hel dood hoop
De dag van de ramshoorn
John T.L. Maasbach
|
00:45:01
In de Bijbel lezen we over verschillende feesten, waaronder het bazuinenfeest. Op die dag van de ramshoorn zal de trompet schallen en worden de christenen opgenomen. Wij weten niet wanneer deze dag zal komen en daarom is het belangrijk dat wij elke dag klaar zullen zijn om Hem te ontmoeten.
bazuinenfeest ramshoorn Loofhuttenfeest ontmoeting rust priester trompet opname genade regeren
God heeft een rechtszaak tegen Nederland aangespannen
Serie: Word toch wakker, Nederland, regering en overheid
David Maasbach
|
00:31:28
Nederland was een christelijke natie, maar is de koers volledig kwijt. De Bijbel zegt in Hosea 4:1-3: ‘De Here heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land’. Dit geldt ook voor ons Nederland vandaag.
regering overheid nederland zonde bekering
De schoenen van de bereidheid van het evangelie
John T.L. Maasbach
|
00:38:47
In je levenswandel met de Here is het belangrijk welke schoenen je draagt. Om te wandelen in de schoenen van het evangelie betekent om te leven zoals Jezus leefde. ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiedt’.
wapenrusting schoenen evangelie vrede
Jezus' geschenken voor de mensen
John T.L. Maasbach
|
00:48:11
Jezus kwam de hemel binnen, nadat Hij alles had volbracht. Je zou denken dat als Hij zo triomfantelijk de hemel binnenkwam Hij alleen geschenken zou hebben voor hen die gehoorzaam zijn. Maar in de Bijbel staat dat Hij zelfs geschenken heeft voor de rebellerende. Ben jij misschien in rebellie gekomen tegen God? Weet dan dat er vergeving is in God en dat Hij geschenken voor jou klaar heeft liggen.
volbracht overwinningsfeest hemel geschenken Heilige Geest tempel rebel opstandig vergeving zonde
Nederlands grootste nachtmerrie
Serie: Word toch wakker, Nederland, regering en overheid
David Maasbach
|
00:35:38
Hoe kan God Zijn zegen blijven geven aan een land dat zo afglijdt naar een dieptepunt van goddelooshed en rebellie dat nog erger is dan in de dagen van Noach in Sodom en Gomorra? Als Nederland op deze weg doorgaat, hoe lang zal God ons dan nog genadig zijn? Maar heb goede moed, wees sterk en moedig. Want Jezus zegt: “Ik ben met je!”
normen waarden nederland regering lgbtqia eindtijd bekering goddeloosheid rebellie
Gered door gebed
John T.L. Maasbach
|
00:46:35
God zoekt mannen en vrouwen die op de bres staan om te bidden voor de verlorenen. Mozes pleitte voor de vergeving van het volk dat zich niet eens wilde bekeren. Hoeveel te meer moeten wij bidden en pleiten als nooit tevoren voor de verloren zielen? God wil elke ziel redden. Ben je bereid jezelf te verliezen in de voorbeden?
Mozes afgoderij voorbede gebed genade voorbidden redding