Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

918 preken gevonden
De eerste kerk
Johan Maasbach
|
00:36:42
Christus is het hoofd van de Gemeente en wij, als gelovigen, zijn het Lichaam. De Kerk van Jezus Christus moet leven in de verwachting van de terugkomst van Jezus Christus. Wat is nu het doel van de Kerk? We moeten ons inzetten om Zijn wil te doen. Maar wat hebben we daar voor nodig?
kerk eerste kerk gemeente zout licht getuige lichaam gehoorzaamheid zelfverloochening
De binnenkamer
David Maasbach
|
00:34:35
Ieder kind van God heeft een stille plaats nodig waar je elke dag met God kan praten. Het gebed van geloof dat wordt uitgesproken wanneer jij in je binnenkamer bent, zal krachtig zijn. God de Vader weet wat jij nodig hebt, al voordat je erom vraagt! Die wetenschap geeft jou de vrijmoedigheid om alle zaken in Gods handen te leggen en te laten. Verwacht dat Papa voor jou zorgt en dat Hij alles in jouw leven wel maakt. Nu en altijd!
gebed bidden hart stille tijd toewijding relatie gemeenschap binnenkamer vertrouwen hoop
Ik heb een riem nodig die bij mijn schoenen past
John-Henry Maasbach
|
00:30:29
God zegt in Zijn Woord dat we de wapenrusting nodig hebben die Hij heeft gegeven om ons te beschermen tegen de aanvallen van de boze. Maar ook om het goede nieuws van het evangelie te delen met anderen. Er is maar één manier om deze wapenrusting te laten werken… Je hoort het in deze bemoedigende boodschap!
wapenrusting waarheid riem gebed bidden handelingen aanbidding dankzegging smeking evangelisatie getuigen identiteit
Een grenzeloze wereld is niet van God - deel 1
David Maasbach
|
00:46:42
Het proces van een wereld zonder grenzen is al een tijd aan de gang. Juist dit brengt onrust, haat en verdeeldheid. Het concept grenzen komt juist van God! Wat we vandaag nodig hebben zijn leiders die vanuit Gods wegen en Gods woorden duidelijk grenzen maken. Grenzen helpen juist om het goede binnen te houden en het kwade buiten. Vandaag zeggen we: “Wij willen grenzen!”
grenzen wereld onrust principes gehoorzaamheid hebzucht toekomst goddeloosheid opvoeding eindtijd
Het is later dan je denkt - deel 2
David Maasbach
|
00:41:39
Wanneer je naar de grootmachten in de wereld kijkt, dan zie je dat de drang naar een totalitaire wereld vooral uit Europa komt. Wij zitten midden in dit proces, en zien met onze eigen ogen het ontstaan van de laatste grote supermacht. Wat zegt de Bijbel hierover en wat betekent dit voor ons vandaag?
toekomst eindtijd wereld daniel beeld antichrist politiek macht droom
We worden vreselijk gemanipuleerd door de politiek en de media - deel 3
David Maasbach
|
00:34:24
Het westen doet zijn best om het democratisch systeem te promoten in de hele wereld; een grenzeloze wereld waar alle mensen verenigd zijn in het systeem van democratie. Het lijkt positief, maar juist dit is het naderende gevaar…
vrede media politiek wereld machten manipulatie grenzen hart toekomst eindtijd eenheid
Alles verandert - deel 4
David Maasbach
|
00:39:31
God heeft de zaken die zich in de eindtijd afspelen, niet voor ons verborgen gehouden. Er zijn drie wezens die je in de eindtijd, waarin wij vandaag leven, kunt herkennen als drie grote hoofdrolspelers die samenwerken. God blijft in Zijn grote genade geduldig en Hij geeft de mens steeds opnieuw de kans om zich te bekeren, tot het einde toe… Ben jij klaar voor de eeuwigheid?
eindtijd toekomst antichrist profeet keuze toewijding bekering eeuwigheid genade duivel
Gethsemané [1/5]
David Maasbach
|
00:30:39
Gethsemané betekent: 'plaats van grote verdrukking'. Ook Jezus is, net als vele kinderen Gods, door tijden van verdrukking heen gegaan. Jezus weet als geen ander hoe Gethsemané voelt, de pijn en verdriet. Maar hoe kunnen wij, wanneer wij door tijden van verdrukking heen gaan, heilig blijven zoals Jezus? Het antwoord ligt in het leven dat in Jezus was.
Gethsemané verdrukking oliepers verleidingen beproevingen heilig heilig avondmaal
Gethsemané [2/5]
David Maasbach
|
00:30:59
Als je wil ervaren wat de beker betekent waar Jezus over sprak, en wat daar gebeurde in Gethsemané zijn er drie dingen die je moet doen. Dan zul je de diepte begrijpen van Gethsemané en wat daar gebeurde. Dan zul je begrijpen wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Hij gaf Zijn eeuwige leven aan ons en daardoor mogen wij leven.
gethsemane strijd angst rust bidden gebed gehoorzaamheid beker bloed zonde vergeving avondmaal redding
Gethsemané [3/5]
David Maasbach
|
00:17:47
Jezus bad in de hof van Gethsemané tot God de Vader of de beker aan Hem voorbij kon gaan. Jezus en God de Vader zijn één. Was daarom het gebed van Jezus in Gethsemané tegenstrijdig met de wil van de Vader? Wat een liefde laat Gethsemane ons zien dat de Vader en de Zoon samen de weg zijn gegaan om de vuile beker van onze zonden te drinken.
gethsemane liefde beker zonde veranderen avondmaal