Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

862 preken gevonden
De Handelingen van de apostelen - deel 6
David Maasbach
|
00:40:07
De confrontatie die Petrus en Johannes met het Sanhedrin hadden laat ons ook de kracht van de kerk zien. Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, hoef je niet bang te zijn voor wat je moet zeggen tegen hen die intellectueel onderlegd zijn. De Heilige Geest zal je de woorden en vrijmoedigheid geven om de juiste dingen op de juiste tijd te zeggen. Daarom is NewGen vandaag zo belangrijk!
petrus johannes apostelen tegenstand strijd kerk gemeente vrijmoedigheid newgen heilige geest
De Handelingen van de apostelen – deel 5
David Maasbach
|
00:33:17
Petrus en Johannes getuigden, vol van de Heilige Geest, van de levende en opgestane Jezus. Wat was de diepe indruk die Petrus en Johannes maakten op de kerkleiders? De kerkleiders herinnerden zich dat Petrus en Johannes veel met Jezus omgegaan waren. Ook wij, vandaag, kunnen omgang met Jezus Christus hebben, mensen zullen dat zien!
apostelen heilige geest petrus johannes kracht sanhedrin vrijmoedigheid opstanding
De Handelingen van de apostelen - deel 4
David Maasbach
|
00:35:27
Rituelen en beelden zijn niet aan de Kerk gegeven om wonderen te kunnen doen. Maar de naam van Jezus Christus van Nazareth! Jezus gaat nog steeds door met het werk dat Hij begonnen is te doen toen Hij op aarde wandelde. Petrus en Johannes waren, net als jij en ik vandaag, leden van het Lichaam (de kerk) van Jezus Christus en instrumenten in de handen van Jezus om door de kracht van de Heilige Geest wonderen te doen!
apostelen discipelen Heilige Geest kerk gemeente lichaam van Christus newgen bekering overtuiging wonderen
Wij leven voor de Heer - deel 1
John T.L. Maasbach
|
00:21:36
De bijbel zegt in het boek van Romeinen dat of je leeft of sterft, je bent van de Here. Maar leef je ook echt voor de Here? God zoekt een man, een vrouw, een jongen, en een meisje door wie Hij kan spreken om de liefde die wij hebben ontvangen, te delen met hen die Jezus nog niet kennen.
doel leven dood redding bekeren ploegen zaad grond zaaien toekomst
De Handelingen van de apostelen - deel 3
David Maasbach
|
00:36:06
Jezus Christus legde door de Heilige Geest de woorden in de mond van Petrus en Paulus toen zij begonnen te spreken waardoor mensen overtuigd werden van zonde en gerechtigheid. Ook wij, als kinderen Gods, hebben de ervaring van de doop van de Heilige Geest nodig zodat Jezus door ons heen bovennatuurlijke verschijnselen kan bewerken om zielen te winnen voor het bouwen van Gods Koninkrijk.
handelingen apostelen discipelen evangelisatie heilige geest vuur dopen bekeren overtuiging zalving gemeente kerk
De Handelingen van de apostelen – deel 2
David Maasbach
|
00:34:45
Wat er met Pinksteren gebeurde was veel meer dan alleen een vernieuwing van de mannen en vrouwen die gedoopt werden met het Pinkstervuur. Het was een eenwording van Jezus en Zijn discipelen door de Heilige Geest. Als wij vandaag Jezus door de Heilige Geest ongelimiteerd Zijn werk in ons en door ons heen laten doen, zal de Kerk van Jezus Christus in vuur en vlam voor Jezus staan!
handelingen apostelen discipelen heilige geest vuur wind kerk pinksteren
De Handelingen van de apostelen - deel 1
David Maasbach
|
00:32:55
Het boek van Handelingen is het boek van de voortgaande werken die de levende Jezus door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus doet en is tot op de dag van vandaag nog steeds gaande. Waarvoor kwam Jezus en hoe laat het boek van Handelingen dit aan ons zien vandaag?
Heilige Geest apostelen discipelen principes handelingen
Weet wie jij in Jezus Christus bent
David Maasbach
|
00:33:06
Je kunt geen goed, sterk en krachtig christenleven leiden als je niet weet wie je in Jezus Christus bent. Wie ben jij in Christus? Hoe kom je dit te weten? Je hoort het in deze boodschap!
identiteit wederom geboren bekering rechtvaardig bekering zonde vergeving
Apart gezet door God
John T.L. Maasbach
|
00:45:18
Deze boodschap zal je helpen om te zien hoe God werkt en wat Hij allemaal heeft voorbereid voor jou. God heeft jou geroepen en Hij wil jou apart zetten voor Zichzelf. Het maakt ook duidelijk wat jouw aandeel is, wat jij kunt doen en hoe jij de ‘geestelijke waarheden’ kunt omzetten in eenvoudige praktische stappen in jouw dagelijks leven.
roeping belofte abraham ontmoeting relatie gehoorzaamheid keuzes altaar haran
De nieuwe Jozua generatie
David Maasbach
|
01:03:09
Wat kunnen wij vandaag leren van Jozua, de zoon van Nun? Jozua had verschillende kenmerken die wij vandaag nodig hebben zodat jij een Jozua kan zijn in jouw generatie. God zal vandaag een nieuwe generatie gebruiken om nieuwe dingen te doen en grond in bezit te nemen!
Jozua generatie newgen amalek dienen Israël overgave dienstbaarheid trouw moed gehoorzaamheid dienstknecht