Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1113 preken gevonden
De invoering van het Pascha [2/3]
John T.L. Maasbach
|
00:30:41
Er is geen mooier verhaal in de Bijbel dat ons duidelijk maakt wat het feest van Goede Vrijdag en Pasen betekent dan Exodus 12. Het is een typebeeld van wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.
Christus Goede Vrijdag Pasen kruis opstanding Egypte zonde plagen onderscheid kinderen van God offer volmaakt bloed verzoendeksel deurpost Exodus 12
De invoering van het Pascha [1/3]
John T.L. Maasbach
|
00:26:16
Er is geen mooier verhaal in de Bijbel dat ons duidelijk maakt wat het feest van Goede Vrijdag en Pasen betekent dan Exodus 12. Het is een typebeeld van wat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis.
Egypte Farao Jozef Mozes plaag redding Pesach Pasen Christus typebeeld Lam kruis offer volmaakt Exodus 12
Waarom de boodschap van het kruis zo belangrijk is
David Maasbach
|
00:38:37
De boodschap van het kruis is een boodschap van vergeving. Het verhaal van Gods vergeving begint al helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis. En die gaat als een rode draad door de hele Bijbel heen en eindigt aan het einde van Openbaring. De Bijbel vertelt ons dat God Zijn zoon Jezus zond om in onze plaats te sterven aan een kruis om de prijs voor onze zonden te betalen. Ieder mens die Jezus in zijn of haar hart aanneemt zal gered worden voor de eeuwigheid.
kruis eeuwigheid goede vrijdag pasen vergeving redding schuld kracht zonde
Volg Jezus in Zijn 7 geweldige ervaringen met God
David Maasbach
|
00:33:37
David Maasbach neemt je vandaag mee om Jezus te volgen in Zijn 7 geweldige ervaringen met God. En de bedoeling is dat wij Hem daar in volgen. Maak net als Jezus een ontwakening mee, ga door de doop der onderdompeling en sta weer op! Deze ervaringen met God eindigden met een climax. Hij ging naar de Vader. Maar jouw en mijn grootste ervaring gaat nog komen. Dat is als Jezus ons komt halen!
bekering jezus volgen dopen openbaring heilige geest
Waarom dopen?
David Maasbach
|
00:24:38
In de Bijbel lezen we dat je je moet bekeren en je moet laten dopen. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan is het ook belangrijk dat je Hem gehoorzaamd door je te laten dopen. Door het dopen begraaf je je oude leven, zodat het nieuwe leven van Christus in jou kan heersen.
dopen waarom gehoorzamen bekeren Heilige Geest onderdompeling begraven oude mens nieuwe mens oude leven
De toekomst van Nederland en het hele westen staat op het spel
David Maasbach
|
00:25:48
We staan vandaag in Nederland en het westen op een kruispunt. Het feit is dat de hele westelijke beschaving gebaseerd en gefundeerd is op Joods-Christelijke wortels: de Bijbel, het Woord van God. Elk volk en elk land die zijn vertrouwen op dit boek, het woord van God stelt, zal voorspoed, vrijheid en zegen kennen. Zal de toekomst van Nederland en het westen gefundeerd blijven op de Bijbel of wordt het vervangen door goddeloze concepten? Luister naar de diepere betekenis van wat er vandaag gaande is.
nederland politiek overheid vrijheid bijbel
God gebruikt de raarste dingen om jou te helpen
David Maasbach
|
00:34:34
Jij denkt dat je niks bent. 'Amen!', zegt de duivel. Jij denkt dat God jou niet kan gebruiken. 'Amen, amen!', zegt de duivel. Maar God laat vandaag door de raaf in het verhaal van Elia zien dat jij in zijn ogen belangrijk bent, en Hij kan jou gebruiken omdat jij juist gewoon bent. Elia, de grote profeet, was ook een gewon mens net als wij. Als God Elia en een raaf kan gebruiken, dan kan Hij ook jou gebruiken! God houdt van jou, jij bent waardevol!
liefde gospel zelfmoord eigenwaarde onzekerheid doel plan elia
Word niet boos op mij als ik deze dingen zeg
David Maasbach
|
00:36:36
Hoe kan een God van liefde zoveel leed toelaten? Diezelfde God Die de wereld deed verdrinken is dezelfde God Die Zijn eniggeboren Zoon gaf om de wereld te redden. Om dit te kunnen begrijpen moet je niet alleen liefhebben wat God liefheeft.. je moet ook haten wat God haat! Gods liefde kan nooit samen gaan met wat God haat, verboden heeft en niet samen gaat met Zijn natuur.
Heilig leven keuzes bethel bekering toewijding
De volgende generatie is van Jezus Christus
David Maasbach
|
00:46:26
Een nieuwe generatie Geestvervulde kinderen Gods die hun rug recht houden en durven te staan voor Gods regels en principes, dat is wat Nederland vandaag nodig heeft.
generatie regering nederland gehoorzaamheid regels redding bekering keuze
Het borstpantser van de gerechtigheid
Serie: De wapenrusting
John T.L. Maasbach
|
00:56:56
Paulus zegt dat we bewust moeten zijn in welke tijd we leven. Leef je nog in de nacht, dan is het tijd om wakker te worden en in het licht te wandelen. We moeten bekleed zijn met Jezus Christus, het borstpantser van de gerechtigheid wat Jezus Zelf is. Niet met gecreëerde schoonheid, maar Hij is Zelf het licht. En wij hebben dat licht gekregen om dat licht aan te trekken en erin te leven en te wandelen.
wapenrusting gerechtigheid borstpantser licht bekering