A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 246

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: core/MY_Controller.php

Line Number: 266

Maasbach Message Station
Message Station

  Selecteer op:

  Taal

  Sorteer op

  Thema

  Spreker

  Bijbelboek

  Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

  569 preken gevonden
  De Geest van God op Azaria
  John T.L. Maasbach
  |
  00:45:17
  De wet, Gods Woord, is er niet alleen om te vervullen. Gods Woord maakt ons opmerkzaam zodat we kunnen zien wat goed en kwaad is. Gods Woord en Zijn wetten zijn er niet om het ons moeilijker te maken, maar om ons te helpen te onderscheiden.
  wetten overwinning wet azaria zonde geweten woord gehoorzaamheid koning josia josia goddeloosheid gebondenheid vrijheid regels
  De Geest van God op Azaria
  John T.L. Maasbach
  |
  00:37:16
  De Bijbel zegt in het boek Openbaring dat wij als priesters zijn gemaakt in het huis van God. Wij kunnen pas een echte priester of priesteres zijn in ons huis, in ons gezin en in de gemeente, als wij onze plaats weten en erkennen dat God het Hoofd is van alle dingen. Heeft u de Here die plaats in uw hart, in uw leven gegeven waar Hij het voor het zeggen heeft?
  asa afgod afgoden wetten koning asa overwinning wet priester vertrouwen azaria
  De Geest van God op Azaria
  John T.L. Maasbach
  |
  00:17:22
  Toen de Geest van God op Azaria viel, ging hij koning Asa tegemoet om het woord wat de Here had gesproken door te geven. Toen Azaria het woord overbracht aan de koning gaf het de koning moed om te gaan handelen en het land te reinigen van alle afgoden. Is er iets in uw leven, uw hart, dat de plaats heeft ingenomen van uw relatie met de Here? Luister naar deze bemoedigende boodschap om te horen wat u moet doen om de overwinning te behalen over de situaties in uw leven.
  geest geest van god asa afgod afgoden wetten relatie koning asa overwinning azaria
  De grote Wonderwerker
  John T.L. Maasbach
  |
  00:40:00
  Wil je een wonder in je leven? Dan moet je een ontmoeting hebben met Jezus, onze grote Wonderwerker. De wonderen die Hij heeft gedaan, wil Hij ook nu doen in jouw leven.
  Lazarus farizeeër Wonderwerker wonder ongeloof water wijn ontmoeting
  Wat hebben deze stenen te betekenen?
  David Maasbach
  |
  00:30:54
  Jozua stuurde twaalf mannen naar de Jordaan waar de priesters met de ark van de Heere stonden. Elk van hun moest één steen op hun schouder nemen en mee terug nemen naar het kamp. Als dan de kinderen zouden vragen wat de stenen betekenden, moesten zij vertellen dat het een herinnering was hoe de Here hen door de Jordaan gebracht had. De wonderen die God in de dagen van de bijbel deed, wil Hij vandaag ook doen in úw leven! Waarom? Omdat God is Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
  stenen gedenkteken stammen wonder herinnering capitol jozua jordaan ark redding
  Een ouderwetse keuze voor een levenspartner is niet slecht
  David Maasbach
  |
  00:34:31
  Waarom is de keuze van je levenspartner zo belangrijk? Jouw levensgeluk is gebaseerd op de keuze die je maakt met wie je de rest van je leven zal delen. De keuze van je levenspartner moet alleen niet je eerste prioriteit zijn, maar dat moet jouw relatie met God zijn. “Zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal je bovendien gegeven worden. “
  wijsheid levenspartner huwelijk levensgeluk relatie keuze geluk trouwen liefde
  Herstel en vernieuwing
  John T.L. Maasbach
  |
  00:14:09
  In de synagoge was er een man met een verschrompelde hand. Ook wij kunnen een gebied in ons leven hebben dat verschrompeld is. Jezus kwam in de Synagoge om een wonder te doen, maar in de synagoge waren er anderen die Jezus wilden tegenhouden om dat wonder te doen. Laten wij toch altijd zo vol zijn van de Heilige Geest dat we de Here niet zullen tegenhouden om een wonder te doen.
  verschrompelde hand Jezus genezing wonder Heilige Geest synagoge geloof
  De oude manier van opvoeden is niet slecht
  David Maasbach
  |
  00:34:55
  Een kind is een erfdeel (zegen) die je van God ontvangt. Terwijl het kind bij je thuis is, heb je de gelegenheid en de opdracht om de bijbelse normen en waarden en Goddelijke principes in het hart van je kind te planten. Daarmee kan het kind Gods doel in zijn/haar leven vinden en volbrengen. Maar hoe doen we dit? U hoort het in deze boodschap!
  Kinderen zegen opvoeding principes normen en waarden doel erfenis gehoorzaamheid straffen discipline regels
  Mensen brengen tot Jezus
  John T.L. Maasbach
  |
  00:33:48
  Wonderen zijn nodig, maar vaak is het grotere doel daarvan dat mensen Jezus te leren kennen. Ons doel is ook om mensen dicht bij Jezus te brengen. Laten we dus niet alleen bidden voor wonderen, maar vooral bidden dat mensen tot het ultieme geloof in Jezus zullen komen.
  wonderen doel geloof redding wedergeboorte bidden gebed ongeloof obstakel
  Jezus onze plaatsvervanger
  John T.L. Maasbach
  |
  00:14:40
  De mens brengt allerlei soorten offers en heeft zelf vele rituelen verzonnen, maar dit brengt hem niet in verzoening met God. Er is ons één offer gegeven en dat is Gods eigen Zoon, Jezus. Hij heeft alle zonden van de mens en alle toorn van God op Zich gedragen aan het kruis. Doordat Jezus als offer is aangenomen, zijn wij aangenomen als Gods kinderen.
  geloof offer Jezus zonde rituelen zonde hoofd toorn verzoening duisternis