Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

946 preken gevonden
Simson en Delila
Johan Maasbach
|
00:23:38
Dit is de geschiedenis van liefde en romantiek, van hartstocht, listigheid en drama. De charme van een vrouw en de begeerte van een man. Een romance die nooit had mogen plaats vinden. Simson was de man die Israël zou verlossen, maar op een dag liep deze overwinnaar met uitgestoken ogen de molen te draaien in het gevangenenhuis. Waarom gebeurde dit?
Simson Delila kracht bedrog liefde lust Israel gehoorzaamheid vergeving zonden
Vergeving van zonde
Johan Maasbach
|
00:10:03
Gelooft u dat Jezus voor uw zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha? Het wordt tijd dat we niet langer bidden om de vergeving van zonde, maar dat wij geloven in de vergeving van zonde. Dit geldt ook voor genezing van ziekte, en vervulling met de Heilige Geest. Gelooft hetgeen u bidt! Dank de Here ervoor!
Vergeving zonden geloof genezing bevrijding Heilige Geest blijdschap vrede Jezus Christus
Vreest niet
Johan Maasbach
|
00:19:00
Waar komt vrees vandaan? Mensen worden beïnvloed door hetgeen zij geloven. Wij hebben geloof als wij op de juiste wijze vertrouwen, en vrees als wij verkeerd geloven. Wat Job vreesde, overkwam hem. Maar God redde hem en Job leerde Gods grote les van genade.
Vrees Job geloof blijdschap twijfel vertrouwen genade angst
Kracht van omhoog
Johan Maasbach
|
00:14:32
Omdat Petrus God geloofde, was hij een man van kracht. Net als Elia, Mozes, David, Paulus enz. Petrus’ leven veranderde toen hij ontdekte wie hij zelf was; dat hij in eigen kracht de vijand niet kon weerstaan. Toen op de Pinksterdag Petrus vervuld werd met de Heilige Geest werd hij vervuld met Goddelijke, majestueuze kracht!
Kracht Petrus Heilige Geest Paulus vergeving zonden Trooster vrees
Is God met u
Johan Maasbach
|
00:17:07
De Bijbel vertelt dat het volk van Israël had gezondigd en daarom de vijand over hen heerste. Maar in hun ellende riepen de Israëlieten de Here aan. God hoorde hun geroep en zond een man: Gideon. God gebruikte Gideon om met een kleine groep Israëlieten de vijand te verslaan.
Geloof wanhoop gehoorzaamheid hoop vrees Gideon volk van Israel moed overwinning kracht
God heeft uw zonden vergeven
Johan Maasbach
|
00:13:17
Als wij bidden, moeten wij geloven, dat wat wij bidden, wij het ontvangen hebben en wij God ervoor gaan danken. Het geheim van goddelijke genezing en van diepe vrede in het hart van de mens, is vertrouwen op het Woord van God, dat zegt dat we door geloof in Jezus overwinnen!
Twijfel geloof zekerheid vergeving zonden bidden overwinning gebed
De strijd met Amalek
Johan Maasbach
|
00:15:46
Toen het volk van Israël uit de steenrots had gedronken, kwam Amalek en streed tegen Israël. Zolang Mozes zijn staf met gestrekte armen boven zich hield, was de overwinning aan de zijde van Israel. Het geheim van een overwinnend leven is door het geloof in het volbrachte werk van Golgotha, Christus in ons en wij in Hem!
Zonden vergeving overwinning Israel Paulus oude mens strijd gehoorzaamheid
De staf van Mozes
Johan Maasbach
|
00:11:45
Wat gebruikte God in de hand van Mozes om Israel tot verlossing te brengen? Het was de staf van Mozes waarmee hij op het water sloeg. In de staf zien we het symbool van het kruis van Jezus Christus. God heeft ons het Woord Gods gegeven en, de kracht in het Woord Gods is het kruis van Golgotha.
Gebed wonderen Mozes het kruis Israel staf van Mozes verlossing
Blijf niet in de woestijn
Johan Maasbach
|
00:17:05
Heeft u er ooit over nagedacht waarom God u uit de duisternis getrokken heeft, uit de wereld, in Zijn wonderbaar licht? Zoals Israel, die Hij verloste uit Egypte. Heeft u het Egypte van deze wereld verlaten? De rust, die God aan ons beloofd heeft, het Beloofde Land, het Kanaän, is Jezus Christus!
Rust verlossing bitterheid strijd woestijn beloofde land ongeloof God's beloften vreugde Israel
Balans over uw leven
Johan Maasbach
|
00:14:55
Wij hebben van God de belofte ontvangen dat wij van kracht tot kracht kunnen gaan en van overwinning tot overwinning. U kunt opnieuw beginnen in een overwinnend leven met Hem, als u wil wandelen in en door geloof. Hoe staat het met de balans van uw geestelijk, persoonlijk leven?
Overwinning nederlaag redding Jozua twijfel genezing ziekte zekerheid