Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

947 preken gevonden
Abraham
Johan Maasbach
|
00:12:22
Abraham was bereid om zijn zoon aan God te offeren, Hij vertrouwde erop dat God voor een oplossing zou zorgen. Na veel geloofsbeproevingen bleef Abraham op God vertrouwen. Na iedere beproeving bevestigde God Zijn Woord aan Abraham. Gehoorzaam Zijn stem en al zegenende zal Hij u zegenen!
Vertrouwen zegen beloften geloven beproeving gehoorzaamheid Abraham Lot Sodom en Gomorra
David, Abigail en Nabal
Johan Maasbach
|
00:14:25
Nabal wilde niets delen met de knechten van koning David. Er zijn heel wat Nabals in onze tijd. Zij zijn gierig en denken alleen aan zichzelf. Als wij willen delen in de heerlijkheid van Christus, zullen wij niet alleen hoorders maar ook daders moeten zijn van het Woord.
Gierigheid bewogenheid nederigheid gehoorzaamheid zegen vergeving zonden beproeving
De reddende liefde van God
Johan Maasbach
|
00:07:17
Er zijn veel mensen die geen vrede in hun hart hebben, ze voelen zich een mislukking . Maar Jezus heeft u lief! Jezus is in de wereld gekomen om een ieder Zijn hand aan te reiken. Grijp Zijn doorboorde hand vast! Er is er één Die echt van u houdt! Hij wil u helpen en alle dingen nieuw maken.
Zonden mislukking nood redding vrede onrust rust liefde Jezus
De gave van gezondmaking
Johan Maasbach
|
00:11:12
Jezus predikte met gezag en onder de zalving van de Heilige Geest. Toen de mensen hoorden wat Jezus vertelde, werden zij met nijd vervuld. Daarom kon Jezus daar weinig genezingen doen. Geloof is nodig om genezing tot stand te brengen. Geloof brengt het contact tot stand waardoor de gave in werking treedt.
Ziekte genezing gaven gebed Petrus Johannes Jezus wonderen geloof punt van contact
De strijd is des Heren
Johan Maasbach
|
00:18:38
David versloeg de Filistijn Goliath omdat God met hem was. David stelde de tijd van de overwinning vast. David geloofde zonder twijfel dat God hem die dag de overwinning zou geven. Geloof stelt de tijd vast. David had de overwinning al in zijn hart vóórdat hij tegen deze reus streed.
Strijd vertrouwen verlossing David en Goliath vrees angst bevrijding Israel spotten overwinning
De kracht des Heren was daar om te genezen
Johan Maasbach
|
00:13:13
De vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, wrong zich een weg tussen de mensen door om tot Jezus te komen. Geloof vindt altijd een weg om tot Jezus te komen. Was het Zijn kleed waaruit de kracht kwam zodat zij genezen werd? Nee! Het was haar handeling van geloof.
Genezing ziekte vergeving zonde actief geloof bloedvloeiende vrouw verlamde man Jezus kritiek
De wonderbare naam van Jezus
Johan Maasbach
|
00:15:36
Ons geloof moet gebaseerd zijn op het Woord van God, niet op ons gevoel, niet op wat voor ogen is, maar op wat God zegt in Zijn Woord. En Hij zegt dat geen ding onmogelijk is voor degenen die geloven. Geloof in die wonderbare naam van Jezus, waardoor wij door genade van God mogen ontvangen.
Genezing redding ziekte zonden behoudenis vergeving genade
Wees sterk en vol goede moed
Johan Maasbach
|
00:07:37
God gebruikte Jozua op machtige wijze om het volk van Israël het Beloofde Land binnen te leiden. Jozua was een man van geloof. Vrees en angst is een vijand van ons geloof, maar hoe wonderbaar dat ook wij de heerlijke belofte van God hebben dat Hij met ons zal zijn.
Kracht angst Jozua Mozes vrees geloof vertrouwen beloften strijd storm
De wederkomst
Johan Maasbach
|
00:13:24
De tekenen van de tijd wijzen erop dat de komst van Jezus Christus dichtbij is. De Bijbel leert ons dat wij wakker moeten zijn. Bent u bereid om voor Jezus, Gods Zoon, te staan? Hij wil uw Redder zijn, en al uw zonden vergeven!
Wederkomst vergeving veroordeling oordeel Jezus redding zonden gelijkenis Heilige Geest
Waarom ontvangt men niet
Johan Maasbach
|
00:08:55
Wat zou de oorzaak zijn waarom zoveel christenen niet ontvangen wat God beloofd heeft in Zijn Woord? De oorzaak is, dat zo velen de verkeerde basis van geloof hebben. Wilt u geloven wat God zegt? Dan zal Hij Zijn Woord aan u bevestigen, want God is geen Man dat Hij liegen zal.
Geloof zekerheid beloftes overwinning ziekte genezing bevrijding verlossing gebondenheid bewijs