Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

947 preken gevonden
De strijd met Amalek
Johan Maasbach
|
00:15:46
Toen het volk van Israël uit de steenrots had gedronken, kwam Amalek en streed tegen Israël. Zolang Mozes zijn staf met gestrekte armen boven zich hield, was de overwinning aan de zijde van Israel. Het geheim van een overwinnend leven is door het geloof in het volbrachte werk van Golgotha, Christus in ons en wij in Hem!
Zonden vergeving overwinning Israel Paulus oude mens strijd gehoorzaamheid
De staf van Mozes
Johan Maasbach
|
00:11:45
Wat gebruikte God in de hand van Mozes om Israel tot verlossing te brengen? Het was de staf van Mozes waarmee hij op het water sloeg. In de staf zien we het symbool van het kruis van Jezus Christus. God heeft ons het Woord Gods gegeven en, de kracht in het Woord Gods is het kruis van Golgotha.
Gebed wonderen Mozes het kruis Israel staf van Mozes verlossing
Blijf niet in de woestijn
Johan Maasbach
|
00:17:05
Heeft u er ooit over nagedacht waarom God u uit de duisternis getrokken heeft, uit de wereld, in Zijn wonderbaar licht? Zoals Israel, die Hij verloste uit Egypte. Heeft u het Egypte van deze wereld verlaten? De rust, die God aan ons beloofd heeft, het Beloofde Land, het Kanaän, is Jezus Christus!
Rust verlossing bitterheid strijd woestijn beloofde land ongeloof God's beloften vreugde Israel
Balans over uw leven
Johan Maasbach
|
00:14:55
Wij hebben van God de belofte ontvangen dat wij van kracht tot kracht kunnen gaan en van overwinning tot overwinning. U kunt opnieuw beginnen in een overwinnend leven met Hem, als u wil wandelen in en door geloof. Hoe staat het met de balans van uw geestelijk, persoonlijk leven?
Overwinning nederlaag redding Jozua twijfel genezing ziekte zekerheid
Het koninkrijk van God is vervuld
Johan Maasbach
|
00:18:16
Er zijn in de Bijbel veel personen die een kans kregen om gered te worden, zoals koning Agrippa, koning Herodes, en de rijke jongeling. Ja, God geeft u een kans! God roept u! God wil u rust en vrede geven. Wat houdt u tegen om Jezus te volgen?
Genezing redding Agrippa Paulus Emmausgangers hemel en hel Johannes rijkdom bekering gebondenheid
Innerlijke kracht
Johan Maasbach
|
00:15:16
Het geheim van de kracht in het leven van de apostelen was Jezus Christus binnen in hun. Ook vandaag is dat de kracht voor een ieder die gelooft, en het is ook het geheim van goddelijke genezing. Er is geen andere weg om kracht te ontvangen dan door het geloof.
Gehoorzaamheid kracht apostelen strijd geloof genezing David en Goliath wonderen ziekte opgeven overwinnen
Geloven alleen
Johan Maasbach
|
00:18:19
Het is een ding om het Woord van God te kennen, maar het is een ander ding om een dader van het Woord te zijn. Wij zullen moeten geloven wat de Bijbel zegt, maar wij zullen ook moeten doen wat de Bijbel zegt. God bevestigt altijd Zijn Woord aan degenen die geloven!
Genezing ziekte vergeving zonde geloof evangelie actief geloof leven overwinning genade
De hoofdman
Johan Maasbach
|
00:11:55
De hoofdman maakte zijn nood bekend aan Jezus. Hij geloofde dat Jezus alleen hoefde te spreken en dat zijn dienaar genezen zou worden. Jezus was verbaast door het geloof van deze man en zei: “Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt.” Geloof is nodig om te ontvangen van God.
Kapernaum nederigheid vrees geloof genezing ziekte autoriteit hoofdman actief geloof actie
De verloren zoon
Johan Maasbach
|
00:13:53
Ondanks dat de jongen alles had wat hij nodig had bij zijn vader, eiste hij zijn erfenis op om de wijde wereld in te trekken. Toen zijn geld op was en hij gebrek leed, kreeg hij spijt. Hij nam de beslissing om naar zijn vader terug te gaan. Zijn vader was met innerlijke ontferming bewogen en zag zijn zoon in de verte aankomen en verwelkomde hem terug.
Zonde evangelie hemel hel nederigheid spijt berouw vergeving
De bewogenheid van Jezus
Johan Maasbach
|
00:16:22
Het oude ware verhaal van Jona is een actuele geschiedenis voor vandaag! Er zijn heel wat Jona’s vandaag. Het zijn mensen die Gods stem gehoord hebben, die weten wat Zijn wil is en de Grote Opdracht hebben verstaan. Maar ze zijn “een Jona” geworden!
Jona stem van God bewogenheid evangelisatie gehoorzaamheid