Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

814 preken gevonden
The Blessing Pact deel 2
David Maasbach
|
00:28:27
Eén ding is zeker: God is een Waarmaker van Zijn Woord en Hij zal u niet teleurstellen. Want zo staat het in de Bijbel: ‘Mijn God zal voorzien in al onze noden naar Zijn rijkdom’, en: ‘Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen.’
The Blessing Pact de Bron op God vertrouwen de sleutel zegen van God rijk zijn voorziening Simon Petrus gehoorzaam zijn geloven geven en ontvangen het antwoord
The Blessing Pact deel 1
David Maasbach
|
00:29:48
The Blessing Pact is een formule waarin God kan voorzien in al uw noden en u kan zegenen, zowel in uw persoonlijk leven, als in uw huwelijk, uw gezin, uw kinderen, uw nageslacht, de gemeente, de kerk, maar ook in ons Nederland.
The Blessing Pact de Bron voorziening zegen wonder geloof geloven het meer van Galilea Simon Petrus Jakobus Johannes vertrouwen op God Jezus uitkomst oplossing nood
Punt van Contact deel 2
David Maasbach
|
00:28:42
Geloof is een gift van God dat iedereen reeds bezit. Ook u, in zekere mate. Het is echter niet genoeg om alleen maar geloof te hebben of te bezitten. De Bijbel leert ons: om een wonder van God te ontvangen, hetzij genezing, bevrijding of verlossing, zul je je geloof in werking moeten gaan stellen.
Punt van Contact geloof genezing bevrijding verlossing David Goliath Mozes dochter van Jaïrus blinde Bartimeus Naäman wonder
Punt van Contact deel 1
David Maasbach
|
00:28:33
Iedereen heeft een mate van geloof. Jezus zegt: ‘Als je geloof hebt zo klein als een mosterdzaadje, dan kun je bergen verzetten.’ Zelfs met klein geloof kun je heel veel doen. Ik wil u helpen om dat punt van contact met Jezus Christus te maken, als u een wonder nodig hebt.
Geloof zo klein als een mosterdzaad wonder genezing bevrijding verlossing dochter van Jaïrus Punt van Contact storm op het meer uitkomst
Nieuwe hoop
David Maasbach
|
00:28:37
Onze wereld lijkt wel een orkaan: kolkend, veranderend, onvoorspelbaar en vaak vernietigend. Maar er zijn ook dingen die nooit zullen veranderen, zoals: de liefde van God en Zijn barmhartigheid. God houdt heel veel van de mens en wil voor de mens zorgen.
Toekomstvoorspellingen eindtijd hoop profeet Nehemia uitkomst Armageddon Jezus Christus op het witte paard toekomst redding verlossing
Een stem in de chaos
David Maasbach
|
00:30:47
De wereld is vandaag een grote chaos en een gevaarlijke plaats om in te leven. Niemand is in staat om deze wereld te regeren, maar wie kan dan wel de orde herstellen? De Bijbel heeft het antwoord!
Toekomst eindtijd voorspellingen tekenen van de tijd Gods beloften hoop zegen Heilige Geest wederkomst hemel
De tekenen van de tijd
David Maasbach
|
00:28:57
Jezus zei dat er bepaalde tekenen zijn waaraan wij Zijn wederkomst kunnen herkennen. We moeten er niet over speculeren, maar mogen er wel naar uitzien. Deze tekenen worden in de Bijbel ‘de tekenen van de tijd’ genoemd.
Wederkomst hemel eindtijd de laatste dagen tekenen eeuwig leven dood belofte hoop valse profeten verdrukking
De onverwoestbare Bijbel
David Maasbach
|
00:26:41
Zonder de Bijbel zou deze wereld een enge plaats zijn om in te leven. Zonder de Bijbel zou deze wereld zonder wegwijzers, lichtbakens en navigatie zijn. De Bijbel laat zich kwalificeren als het enige boek ter wereld waarin de levende God Zich bekend heeft gemaakt.
de Bijbel bron sleutel het Boek Gods Woord antwoord beloften gids helper fundament
De profeten hebben het voorspeld
Johan Maasbach
|
00:09:22
Kerstfeest is een machtige tijd, want dan gedenken wij dat het Woord, Jezus Christus, levend is geworden. Dit is geen sprookje, want vanouds hebben de profeten in het Oude Testament gesproken over de komst van de Messias, de van God Gezalfde, de Christus.
Kerst profetie vrede Messias verlossing vrede rust vergeving zonden
Kan iemand mij vertellen waar ik God kan vinden
David Maasbach
|
00:32:30
Veel mensen zijn op zoek naar God, maar zoeken op de verkeerde plaats. Misschien vraagt u zich af: ‘Hoe kunnen wij mensen weer contact hebben met God en met Hem verenigd worden?’ De Bijbel geeft het antwoord!
God vinden God zien de weg Adam en Eva opnieuw geboren worden nieuw leven wedergeboorte herstel contact