Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

782 preken gevonden
Laat los en trek verder
John T.L. Maasbach
|
00:30:08
Koning David had veel meegemaakt. Hij had in zijn ellende kunnen blijven zitten. Maar hij liet los en trok verder. En vandaag moeten wij ook het verleden loslaten en verder trekken met God.
verleden teleurstelling pijn loslaten voorwaarts verder trekken David overwinnen
Jezus is de machtige Redder
Johan Maasbach
|
00:15:29
Jezus is een machtige Redder van zonden, vrees en angst, demonen en ziekten.
Redder zonden vrees angst demonen ziekte macht
Ga niet terug naar het oude
Johan Maasbach
|
00:11:55
In 2 Samuël lezen we over David en zijn helden. In deze moeilijke tijd verlangde David naar vroeger. En wij kunnen ook wel eens naar het verleden verlangen. Maar laten we niet teruggaan naar het oude. Laten we voorwaarts gaan in Gods kracht.
helden van David moeilijkheden terugkeren verleden vooruit voorwaarts levend water
Voorbeelden uit de Bijbel
Johan Maasbach
|
00:13:41
Wat is het heerlijk dat we mogen bidden tot een goede en trouwe God. Hij hoort en verhoort onze gebeden. De Bijbel staat vol met vele voorbeelden hiervan. En vandaag wil God ook in uw leven werken.
gebed koning David tollenaar koning Asa koning Josafat koning Hizkia
Hoe u uw geloof terug kunt krijgen
Johan Maasbach
|
00:17:42
Jezus is geduldig tegenover oprechte twijfelaars. Thomas, een van Jezus’ discipelen, had zijn geloof verloren omdat hij geen tastbare bewijzen kon vinden. Maar toen kreeg hij een ontmoeting met Jezus en hij geloofde. Twijfel niet, want Jezus leeft en Hij houdt van u.
geloof teleurstelling twijfel oprecht bewijs Thomas storm
Samgar
Johan Maasbach
|
00:17:33
In Richteren 6 lezen we dat Samgar met Gods kracht 600 Filistijnen versloeg met een ossenstok. Samgar had geloof en nam zijn stand in. Laten wij vandaag ook met Gods kracht onze stand innemen.
Samgar Mozes David Simson kracht wonder overwinning strijd vijanden
Neem uw beslissing
Johan Maasbach
|
00:17:12
God wil iedereen eeuwig leven geven. Maar wij moeten zelf de beslissing nemen om met berouw naar Hem toe te gaan en Zijn vergeving te ontvangen. Stel het niet langer uit, maar neem vandaag uw beslissing.
keuze beslissing leven/dood hemel/hel gelijkenis rijke man en Lazarus bekering
Actief geloof
Johan Maasbach
|
00:15:27
God wil iedereen redden en genezen. Hij zal niemand wegsturen die tot Hem komt. Laten we, zoals de hoofdman in Mattheüs 8, actief geloof hebben en naar Jezus toe gaan met onze nood.
geloof actie zonde berouw redding vergeving genezing hoofdman autoriteit
De doop met de Heilige Geest
Johan Maasbach
|
00:20:09
In Handelingen 1 belooft Jezus ons dat we kracht zullen ontvangen wanneer de Heilige Geest over ons komt. We lezen vervolgens hoe onder andere Petrus, Paulus en Cornelius deze belofte ontvangen. En vandaag is deze belofte ook voor u.
Heilige Geest Trooster Pinksteren Gods kracht doop vervulling Petrus Paulus Cornelius belofte vuur
De rechtszaal van de Koning
David Maasbach
|
00:31:36
Het kruis van Christus biedt ons meer dan alleen vergeving. Het gaat hierbij niet alleen om het kostbare bloed van Jezus dat ons reinigt van alle zonden, maar ook om rechtvaardiging.
rechtszaak wet zondaar schuld vrijspraak gerechtvaardigd zonde berouw vrijheid