Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

846 preken gevonden
Weest in geen ding bezorgd
Johan Maasbach
|
00:13:18
Waarom is de mens bezorgd? God zegt dat wij in niets bezorgd hoeven te zijn. God zegt dat overeenkomstig Zijn rijkdom, Hij voorziet in alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Hij wil ons denken vernieuwen. Hoe kunnen wij onze gevoelens onder controle brengen?
zorgen angst bezorgd voorzien beloftes hoop
Waarheid en vrijheid
David Maasbach
|
00:28:53
‘U zult de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.’ Het woordje ‘zult’ kun je ook veranderen in ‘moet’. Want om vrij te zijn is het nodig om de waarheid te kennen.
waarheid vrijheid bevrijd leugen leugenaar misleid keuze zoek
Hemel en hel
David Maasbach
|
00:26:29
Jezus verdeelde de mensen niet in blank, bruin of zwart. Nee, hij verdeelde de mensen in twee groepen. Zij die wandelen op de brede weg, en zij die wandelen op de smalle weg. De vraag is: op welke weg wandelt u vandaag?
hemel hel brede weg smalle weg eeuwig leven keuze
Waar bouwt u op?
John T.L. Maasbach
|
00:29:22
Jezus vertelt in Mattheüs over twee bouwvakkers: een wijze en een dwaze. De wijze bouwde op de rots, en de dwaze op het zand. Wie Jezus’ woorden hoort en doet, zal lijken op de wijze man. Waar bouwt u op?
wijze man dwaze man smalle/brede weg huis rots zand storm fundament beproeving
Laat los en trek verder
John T.L. Maasbach
|
00:30:08
Koning David had veel meegemaakt. Hij had in zijn ellende kunnen blijven zitten. Maar hij liet los en trok verder. En vandaag moeten wij ook het verleden loslaten en verder trekken met God.
verleden teleurstelling pijn loslaten voorwaarts verder trekken David overwinnen
Jezus is de machtige Redder
Johan Maasbach
|
00:15:29
Jezus is een machtige Redder van zonden, vrees en angst, demonen en ziekten.
Redding zonden vrees angst demonen ziekte macht
Ga niet terug naar het oude
Johan Maasbach
|
00:11:55
In 2 Samuël lezen we over David en zijn helden. In deze moeilijke tijd verlangde David naar vroeger. En wij kunnen ook wel eens naar het verleden verlangen. Maar laten we niet teruggaan naar het oude. Laten we voorwaarts gaan in Gods kracht.
helden van David moeilijkheden terugkeren verleden vooruit voorwaarts levend water
Voorbeelden uit de Bijbel
Johan Maasbach
|
00:13:41
Wat is het heerlijk dat we mogen bidden tot een goede en trouwe God. Hij hoort en verhoort onze gebeden. De Bijbel staat vol met vele voorbeelden hiervan. En vandaag wil God ook in uw leven werken.
gebed koning David tollenaar koning Asa koning Josafat koning Hizkia
Hoe u uw geloof terug kunt krijgen
Johan Maasbach
|
00:17:42
Jezus is geduldig tegenover oprechte twijfelaars. Thomas, een van Jezus’ discipelen, had zijn geloof verloren omdat hij geen tastbare bewijzen kon vinden. Maar toen kreeg hij een ontmoeting met Jezus en hij geloofde. Twijfel niet, want Jezus leeft en Hij houdt van u.
geloof teleurstelling twijfel oprecht bewijs Thomas storm
Samgar
Johan Maasbach
|
00:17:33
In Richteren 6 lezen we dat Samgar met Gods kracht 600 Filistijnen versloeg met een ossenstok. Samgar had geloof en nam zijn stand in. Laten wij vandaag ook met Gods kracht onze stand innemen.
Samgar Mozes David Simson kracht wonder overwinning strijd vijanden