Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1118 preken gevonden
Het bewijs dat Jezus Christus is opgestaan
John T.L. Maasbach
|
00:50:34
Wij, de Kerk, zijn het levende bewijs dat Jezus leeft. Wij zien God aan het werk in ons leven. Mensen worden gered, genezen en bevrijd in de naam van Jezus. De wereld moet horen dat Jezus is opgestaan!
bewijs getuigen wonderen kracht van de Heilige Geest de Kerk
De verloren zoon
David Maasbach
|
00:30:35
Jezus vertelde altijd verhalen ter illustratie van geestelijke zaken. De Bijbel noemt deze verhalen ‘gelijkenissen’. In Lucas 15 begint Jezus Zijn verhaal met de woorden: ‘Een man had twee zonen…’
verloren vergeven vergeving bekeren bekering verlangen verloren zoon
De geestelijke dood
David Maasbach
|
00:25:17
De Bijbel zegt in Hebreeën 9:22: ‘Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven.’ Waarom is dit zo?
bloed zonde verzoening leven vergeving redding verlossing
Leer God kennen
David Maasbach
|
00:26:37
Terwijl de apostel Paulus in Athene was, ergerde hij zich aan wat hij daar zag vanwege het morele verval. Hij zag wat wij vandaag ook in Nederland zien.
afgoden normen waarden denken materialisme Paulus
Kies voor goede vrienden in je leven
David Maasbach
|
00:29:40
God heeft een hoopvolle toekomst voor jou weggelegd. Mis het niet door verkeerde vrienden. Maak daarom vandaag de keuze voor goede vrienden in je leven.
vrienden opbouwen breken verkeerd goed Jaïrus vriendschap relatie
Wie zuiver van hart is, ziet in alles het goede
David Maasbach
|
00:26:57
Sommige mensen hebben altijd over iedereen en alles iets te zeggen, maar kijken nooit naar zichzelf. Het probleem zit niet in alles en iedereen, maar in je eigen hart. De sleutel ligt in het feit dat je gaat beseffen: ‘Waarop concentreer ik mij? Waar kijk ik elke keer naar?'
oordeel kritisch zuiver hart kritiek
Leven zonder krukken
David Maasbach
|
00:30:59
Er was een moment dat ik bad: ‘Here God, dit kan ik niet! Toen mijn vader heenging werd ik gedwongen om alleen verder te gaan. Dit bracht mij tot een leven zonder krukken!
los laten groeien voorwaarts steun krukken
Wie het laatst lacht, lacht het best
David Maasbach
|
00:28:47
Wat doe je als je vals van iets wordt beschuldigd? Als mensen je pijn doen? Het liefst zouden we wraak willen nemen, maar luister maar wat God hierover zegt.
kwaad wraak verhogen promoten David Saul nederigheid hoogmoed beschuldiging
Dit wil God voor jou doen
John T.L. Maasbach
|
00:29:52
Jezus kwam om te laten zien wat God in ons leven wil doen. Hij hoort onze noodkreet, Hij wil ons aanraken, oprichten en ons geven wat wij nodig hebben. Hij wil ons vervullen met echte blijdschap en vrede!
nood Zacheüs Naïn aanraking verandering leven blijdschap overspelige vrouw Bartimeüs Jaïrus
De strijd tegen de zonde
Johan Maasbach
|
00:28:54
De Bijbel roept ons op om weerstand te bieden tegen de zonde. Richt je oog op Jezus, de Leidsman, en leg de zonde af. Met Jezus zijn wij meer dan overwinnaar!
zonde strijd strijden verleiding wil overwinning weerstand bieden overwinnaar