Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1123 preken gevonden
Mozes
Johan Maasbach
|
00:54:31
We kunnen veel leren van het bijzondere leven van Mozes en de uittocht van Gods volk. Leer op God te vertrouwen en te geloven wat Hij in Zijn Woord zegt. God is machtig om jou uit je moeilijkheden te helpen!
Mozes Jozua Egypte Beloofde Land plagen uittocht woestijn moeilijkheden
Heb jij al de wapenrusting Gods aan?
Johan Maasbach
|
00:29:19
Wij, als christenen, moeten nuchter, wakker en waakzaam zijn en de wapenrusting van God dragen.
wapenrusting duivel strijd laatste dagen Noach oordeel eindtijd bekeren
Heb jij al ontdekt wie je bent?
Johan Maasbach
|
00:29:59
God heeft de mens gemaakt voor Zijn doel. Leef in gemeenschap met jouw Schepper en doe Zijn wil. Dan zal Zijn zegen op je rusten.
doel Gods wil doen nieuwe schepping Gods bedoeling licht/duisternis identiteit
Bevrijding en genezing
Johan Maasbach
|
00:27:49
De duivel is listig en wil ons vasthouden in vrees, gebondenheid of ziekte. Maar we moeten de wapenrusting van God dragen en de duivel wederstaan door de kracht van de Heilige Geest. God wil vandaag bevrijden en genezen.
gebondenheid vrees duivel boze geesten ziekte gebed overwinnaar
Daar waar je schat is, zal ook je hart zijn
Johan Maasbach
|
00:32:14
Jezus zegt dat we onze schatten niet op aarde moeten verzamelen, maar in de hemel waar niets ze kan aantasten. Waar is jouw schat? Zoek eerst Gods Koninkrijk, dan zal Hij jou zegenen.
rijke jongeling hart schatten hemel aarde geven zegen materialisme Koninkrijk van God
Het bewijs dat Jezus Christus is opgestaan
John T.L. Maasbach
|
00:50:34
Wij, de Kerk, zijn het levende bewijs dat Jezus leeft. Wij zien God aan het werk in ons leven. Mensen worden gered, genezen en bevrijd in de naam van Jezus. De wereld moet horen dat Jezus is opgestaan!
bewijs getuigen wonderen kracht van de Heilige Geest de Kerk
De verloren zoon
David Maasbach
|
00:30:35
Jezus vertelde altijd verhalen ter illustratie van geestelijke zaken. De Bijbel noemt deze verhalen ‘gelijkenissen’. In Lucas 15 begint Jezus Zijn verhaal met de woorden: ‘Een man had twee zonen…’
verloren vergeven vergeving bekeren bekering verlangen verloren zoon
De geestelijke dood
David Maasbach
|
00:25:17
De Bijbel zegt in Hebreeën 9:22: ‘Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven.’ Waarom is dit zo?
bloed zonde verzoening leven vergeving redding verlossing
Leer God kennen
David Maasbach
|
00:26:37
Terwijl de apostel Paulus in Athene was, ergerde hij zich aan wat hij daar zag vanwege het morele verval. Hij zag wat wij vandaag ook in Nederland zien.
afgoden normen waarden denken materialisme Paulus
Kies voor goede vrienden in je leven
David Maasbach
|
00:29:40
God heeft een hoopvolle toekomst voor jou weggelegd. Mis het niet door verkeerde vrienden. Maak daarom vandaag de keuze voor goede vrienden in je leven.
vrienden opbouwen breken verkeerd goed Jaïrus vriendschap relatie