Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1118 preken gevonden
Waarheid en vrijheid
David Maasbach
|
00:28:53
‘U zult de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.’ Het woordje ‘zult’ kun je ook veranderen in ‘moet’. Want om vrij te zijn is het nodig om de waarheid te kennen.
waarheid vrijheid bevrijd leugen leugenaar misleid keuze zoek
Hemel en hel
David Maasbach
|
00:26:29
Jezus verdeelde de mensen niet in rassen. Nee, hij verdeelde de mensen in twee groepen. Zij die wandelen op de brede weg, en zij die wandelen op de smalle weg. De vraag is: op welke weg wandel jij vandaag?
hemel hel brede weg smalle weg eeuwig leven keuze toekomst eeuwigheid
Waar bouw jij op?
John T.L. Maasbach
|
00:29:22
Jezus vertelt in Mattheüs over twee bouwvakkers: een wijze en een dwaze. De wijze bouwde op de rots, en de dwaze op het zand. Wie Jezus’ woorden hoort en doet, zal lijken op de wijze man. Waar bouw jij op?
wijze man dwaze man smalle weg brede weg huis rots zand storm fundament beproeving
Laat los en trek verder
John T.L. Maasbach
|
00:30:08
Koning David had veel meegemaakt. Hij had in zijn ellende kunnen blijven zitten. Maar hij liet los en trok verder. En vandaag moeten wij ook het verleden loslaten en verder trekken met God.
verleden teleurstelling pijn loslaten voorwaarts verder trekken David overwinnen
Jezus is de machtige Redder
Johan Maasbach
|
00:15:29
Jezus is een machtige Redder van zonden, vrees en angst, demonen en ziekten.
Redding zonden vrees angst demonen ziekte macht
Ga niet terug naar het oude
Johan Maasbach
|
00:11:55
In 2 Samuël lezen we over David en zijn helden. In deze moeilijke tijd verlangde David naar vroeger. En wij kunnen ook wel eens naar het verleden verlangen. Maar laten we niet teruggaan naar het oude. Laten we voorwaarts gaan in Gods kracht.
helden van David moeilijkheden terugkeren verleden vooruit voorwaarts levend water loslaten
Voorbeelden uit de Bijbel
Johan Maasbach
|
00:13:41
Wat is het heerlijk dat we mogen bidden tot een goede en trouwe God. Hij hoort en verhoort onze gebeden. De Bijbel staat vol met vele voorbeelden hiervan. En vandaag wil God ook in jouw leven werken.
gebed koning David koning Asa koning Josafat koning Hizkia
Hoe je je geloof terug kunt krijgen
Johan Maasbach
|
00:17:42
Jezus is geduldig tegenover oprechte twijfelaars. Thomas, een van Jezus’ discipelen, had zijn geloof verloren omdat hij geen tastbare bewijzen kon vinden. Maar toen kreeg hij een ontmoeting met Jezus en hij geloofde. Twijfel niet, want Jezus leeft en Hij houdt van jou.
geloof teleurstelling twijfel oprecht bewijs Thomas storm
Samgar
Johan Maasbach
|
00:17:33
In Richteren 6 lezen we dat Samgar met Gods kracht 600 Filistijnen versloeg met een ossenstok. Samgar had geloof en nam zijn stand in. Laten wij vandaag ook met Gods kracht onze stand innemen.
Samgar Mozes David Simson kracht wonder overwinning strijd vijanden
Neem je beslissing
Johan Maasbach
|
00:17:12
God wil iedereen eeuwig leven geven. Maar wij moeten zelf de beslissing nemen om met berouw naar Hem toe te gaan en Zijn vergeving te ontvangen. Stel het niet langer uit, maar neem vandaag je beslissing.
keuze beslissing leven dood hemel hel bekering toekomst