Gesorteerd op: Laatst toegevoegd

1087 preken gevonden
De koperen slang
Johan Maasbach
|
00:18:30
Het volk Israël zondigde de Here zond vurige slangen, waardoor er velen stierven. Het volk riep God aan en de Here liet Mozes een koperen slang maken. Ieder die een blik op de slang wierp, genas. Dit was het typebeeld van Jezus Christus, die voor onze zonden aan het kruis stierf en weer opstond.
Genezing genade bloed geweten verzoening vergeving zonden slang
De berg van Zerubbabel
Johan Maasbach
|
00:15:44
Zerubbabel was geroepen om de tempel van God te bouwen. Maar hij stuitte op een berg van hevige tegenstand. Er kan plotseling een ‘berg’ in uw leven opkomen van problemen. Niet door eigen kracht, inspanning of geweld zal deze berg verdwijnen, maar door de Geest van God.
Nood redding moeilijkheden twijfel wonder problemen verlossing overwinning
Stap uit in geloof
Johan Maasbach
|
00:14:16
Als u zich in de storm van uw leven bevindt, als vrees en angst, twijfel en verdriet uw hart vervullen... Dwars door de storm roept Jezus u toe; ‘Vreest niet! Ik ben met u.’ Voeg actie toe aan uw geloof zoals Petrus in actie kwam door op het water te stappen. Richt uw oog op Jezus! Hij kan en wil u helpen.
Eenzaamheid nood twijfel storm redding verlossing verdriet angst Petrus actief geloof
Het leven van Mozes
Johan Maasbach
|
00:19:02
Het volk van Israël was in slavernij in Egypte. In hun ellende riepen zij God aan en Hij hoorde hen. God – de grote Ik Ben- verscheen aan Mozes in de brandende braamstruik in de woestijn en gaf hem de opdracht om naar de Farao te gaan met Gods woorden: “Laat Mijn volk gaan!”.
Mozes geloof genade verlossing gehoorzaamheid bevrijding wonderen
Simson en Delila
Johan Maasbach
|
00:23:38
Dit is de geschiedenis van liefde en romantiek, van hartstocht, listigheid en drama. De charme van een vrouw en de begeerte van een man. Een romance die nooit had mogen plaats vinden. Simson was de man die Israël zou verlossen, maar op een dag liep deze overwinnaar met uitgestoken ogen de molen te draaien in het gevangenenhuis. Waarom gebeurde dit?
Simson Delila kracht bedrog liefde lust Israel gehoorzaamheid vergeving zonden
Vergeving van zonde
Johan Maasbach
|
00:10:03
Gelooft u dat Jezus voor uw zonden gestorven is aan het kruis van Golgotha? Het wordt tijd dat we niet langer bidden om de vergeving van zonde, maar dat wij geloven in de vergeving van zonde. Dit geldt ook voor genezing van ziekte, en vervulling met de Heilige Geest. Gelooft hetgeen u bidt! Dank de Here ervoor!
Vergeving zonden geloof genezing bevrijding Heilige Geest blijdschap vrede Jezus Christus
Vreest niet
Johan Maasbach
|
00:19:00
Waar komt vrees vandaan? Mensen worden beïnvloed door hetgeen zij geloven. Wij hebben geloof als wij op de juiste wijze vertrouwen, en vrees als wij verkeerd geloven. Wat Job vreesde, overkwam hem. Maar God redde hem en Job leerde Gods grote les van genade.
Vrees Job geloof blijdschap twijfel vertrouwen genade angst
Kracht van omhoog
Johan Maasbach
|
00:14:32
Omdat Petrus God geloofde, was hij een man van kracht. Net als Elia, Mozes, David, Paulus enz. Petrus’ leven veranderde toen hij ontdekte wie hij zelf was; dat hij in eigen kracht de vijand niet kon weerstaan. Toen op de Pinksterdag Petrus vervuld werd met de Heilige Geest werd hij vervuld met Goddelijke, majestueuze kracht!
Kracht Petrus Heilige Geest Paulus vergeving zonden Trooster vrees
Is God met u
Johan Maasbach
|
00:17:07
De Bijbel vertelt dat het volk van Israël had gezondigd en daarom de vijand over hen heerste. Maar in hun ellende riepen de Israëlieten de Here aan. God hoorde hun geroep en zond een man: Gideon. God gebruikte Gideon om met een kleine groep Israëlieten de vijand te verslaan.
Geloof wanhoop gehoorzaamheid hoop vrees Gideon volk van Israel moed overwinning kracht
God heeft uw zonden vergeven
Johan Maasbach
|
00:13:17
Als wij bidden, moeten wij geloven, dat wat wij bidden, wij het ontvangen hebben en wij God ervoor gaan danken. Het geheim van goddelijke genezing en van diepe vrede in het hart van de mens, is vertrouwen op het Woord van God, dat zegt dat we door geloof in Jezus overwinnen!
Twijfel geloof zekerheid vergeving zonden bidden overwinning gebed